سايتِ «مركز بررسی‌های استراتژيك رياست‌جمهوری» پنجره‌ای برای تعامل این مرکز با نخبگان، دانشجويان و پژوهشگران برای «ارتقای مفهوم دولت در ايران»، «تهيه، تدوين و اشتراك پژوهش‌های سياستی» با هدفِ «ترسيم و پيشنهاد سياست‌ها به دولت» و «پشتيبانی سياستی از سياست‌های دولت» است.

ما در این سایت می‌کوشیم فعالیتهای مرکز و مطالعات راهبردی در حوزه‌های مختلف را در بستر یک روایت کلان، منتشر کنیم. کتاب‌ها، مجلات علمی-پژوهشی، گزارش‌ها، پژوهش‌های راهبردی، مقالات و مرورهای سیاستی، گفتگوها و نشست‌ها در کنار پوشش مهم‌ترین اخبار حوزه سیاستگذاری در داخل و خارج از کشور، محتوای اصلی سایت مرکز بررسی‌های استراتژیک را تشکیل می‌دهد. در این سایت، فعالیت‌ها و پژوهش‌های دوره‌های پیشین مرکز در دولت‌های قبل نیز منتشر خواهد شد تا دستاوردهای پژوهشی سال‌های قبل نیز در اختیار محققان و نخبگان قرار بگیرد.

تمامی بخش‌های این سایت به‌صورت هفتگی به‌روزرسانی خواهد شد و در طول هفته ابعاد و بخش‌های مهم هر گزارش، مقاله، کتاب، پژوهش و... برجسته‌سازی خواهد شد.

امید داریم با شکل‌گیری این فضای گفتگو و هم‌اندیشی، جریان حکمرانی و سیاست‌های دولت بیش از پیش در مسیر عقلانیت و آینده‌نگری قرار گیرد.

* دکتر حسام‌الدین آشنا؛ مدیرمسئول سایت

* امیرحسین تمنایی؛ سردبیر اجرایی سایت

.All works by the Center for Strategic Studies (except for the translated material) are licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License