خلاصه بودجه

  • منابع مالی «مرکز بررسی‌های استراتژیک» ذیل بودجه نهاد ریاست‌جمهوری تأمین می‌گردد.
  • بودجه مرکز در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۳۰،۰۰۰ میلیون ریال از محل منابع عمومی بوده که مبلغ ۲۲،۰۰۰ میلیون ریال آن تخصیص یافته و مبلغ ۲۱،۸۰۸ میلیون ریال هزینه شده‌است.
  • پس از ادغام «مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن» در این مرکز، بودجه آن در سال ۱۳۹۵ به مبلغ ۱۱۹،۷۳۹ میلیون ریال افزایش یافت. از مبلغ مذکور، ۶۷،۵۵۵ میلیون ریال تخصیص یافته و مبلغ ۶۱،۲۵۲ میلیون ریال آن هزینه شده‌است.
  • در سال ۹۶ نیز بودجه مرکز با افزایش اندک نسبت به سال ۹۵، مبلغ ۱۱ میلیارد و ۹۷۴ میلیون تومان بود. از بودجه مصوب نیز تنها مبلغ ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان تخصیص یافت.
  • بودجه مرکز در سال ۱۳۹۷، مبلغ ۱۲ میلیارد و ۶۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود که تا ابتدای دی‌ماه ۹۷، فقط ۲ میلیارد تومان تخصیص یافته است.
  • بودجه مرکز بررسی‌های استراتژیک در لایحه بودجه سال ۹۸، مبلغ ۶ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان است که نسبت به سال ۹۷، حدود ۴۶ درصد کاهش داشته‌است.