شاخص‌های فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران

ایران از جمله معدود کشورهایی است که در چشم‌انداز سیاسی و آرمانی خویش به دنبال تحقق سیاست‌های فرهنگی است. از این رو، تأکید بر اجرای سیاست‌های فرهنگی ایرانی اسلامی و فقدان شاخص‌های فرهنگ سیاسی سبب شده تا نتوان به مقایسه و ارزیابی فرهنگ‌پذیری سیاسی در جامعه اقدام نمود.
تصویر شاخص‌های فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران

هدف مقاله «شاخص‌های فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بُعد کلان از دیدگاه نخبگان»، شناسایی و احصای شاخص‌های فرهنگ سیاسی ایران در بعد کلان و در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

روش تحقیق در این پژوهش روش ترکیبی کیو(کمّی‌ـ‌کیفی) است. جامعۀ آماری شامل 54 نفر از اساتید و صاحب‌نظران سیاسی دانشکده‌های علوم‌سیاسی دانشگاه‌های دولتی و دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان تهران و البرز است. روش نمونه‌گیری در این تحقیق به صورت هدفمند بوده و کاملاً غیراحتمالی انجام شده‌است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامۀ محقق‌ساخت با گویه‌هایی برگرفته از مطالعات کتابخانه‌ای و مصاحبه‌های دلفی صاحب‌نظران تشکیل شده‌است. روایی پرسشنامه به صورت صوری و محتوایی مورد تأیید و پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ مورد تأکید صاحب‌نظران قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل عاملی کیو انجام پذیرفته است.

نتایج نشان داد که با آرای اکثریت صاحب‌نظران می‌توان شاخص‌های مشارکت در انتخابات، تاکید بر ارزش‌های بومی و مذهبی و فلسفه انتظار و ظهور منجی را جزء اولویت‌های فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی ایران در بعد کلان مطرح نمود. این تحقیق می‌تواند گام کوچکی را در راستای تبیین الگوی فرهنگ سیاسی در ایران ایفا کند.

این مقاله در شماره ۲۳ فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی ویژه تابستان ۹۶ منتشر شده‌است.

برای دریافت و مطالعه متن کامل مقاله از لینک زیر استفاده کنید.

112633
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.