آغاز به کار میز «دولت اجتماعی»

میز تخصصی «دولت اجتماعی» با هدف ارائه راهبردهای ملی برای ترمیم و تقویت رابطه دولت-ملت و همگرایی آن تشکیل شد.
تصویر آغاز به کار میز «دولت اجتماعی»

نشست نقد و بررسی «آغاز به کار میز دولت اجتماعی» با حضور پژوهشگران و کارشناسان مرکز و با ارائه طرح مذکور توسط دکتر غلامی‌پور برگزار شد.

در ابتدای این نشست، غلامی‌پور درباره ضرورت شکل‌گیری میز دولت اجتماعی گفت:«با توجه به شواهد و پژوهش‌های مختلف از جمله نظرسنجی‌های ایسپا، پیمایش‌های وزارت کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی سال‌های گذشته، فاصله دولت و ملت در ایران افزایش یافته است و این واقعیت هم می‌تواند تهدید باشد و هم و فرصتی برای برای ترمیم فاصله با همه اقشار و طبقات اجتماعی». غلامی پور در ادامه توضیح داد: «با توجه به این وضعیت، باید زمینه‌های تقویت رابطه دولت- ملت و همگرایی دولت با ملت و شکل گیری دولت اجتماعی (یعنی دولتی که با ایجاد اصلاحات و اقدامات مناسب و به هنگام، پایگاه اجتماعی گسترده و متنوعی را ایجاد می کند)، را مورد بررسی قرار داد؛ هدف باید نزدیک کردن زبان و عملکرد دولت به مفهوم «دولت اجتماعی» باشد. دولت اجتماعی، از دو بخش دولت و جامعه تشکیل شده و به معنای دولتی است که متکی بر جامعه و نیروهای اجتماعی باشد که هم بر دولت نظارت دارند و هم آن را همراهی می‌کنند؛ یعنی دولتی که اقتدارش را از مردم و جامعه مدنی می گیرد و متقابلاً تحت نظارت جامعه مدنی است.

غلامی‌پور افزود: «بر اساس رهیافت برساخت‌گرایی اجتماعی، آن چه افراد جامعه به منزله واقعیت احساس و درک می‌کنند، آفریده کنش متقابل اجتماعی افراد و گروه‌هاست. به تعبیر ساده، «واقعیت»، چیزهایی است که مردم در زندگی روزمره آن ها را واقعی می دانند. در این رویکرد، آگاهی چیزی نیست که کشف شود، بلکه چیزی است که ساخته می شود. بر اساس این تعبیر از واقعیت، دولت اجتماعی، دولتی است که واقعیت ها، آگاهی و اولویت های آن، منطبق بر واقعیت ها و آگاهی زندگی روزمره مردم باشد. به زبان ساده تر، دغدغه‌ها و نگرانی‌ها و افکار عمومی مردم در زندگی روزمره، برای دولت نیز دغدغه و نگرانی است و بر اساس آن سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی می‌کند. یعنی زبان و گفتمان دولت به زبان و گفتمان مردم در زندگی روزمره نزدیک است و با آن ها ارتباط برقرار می کند.»

غلامی پور با اشاره به واقعیت‌های امروز جامعه ایران گفت: «اما در حال حاضر شواهد نشان می‌دهد که بین واقعیت از نظر مردم و واقعیت از نظر دولت و نظام فاصله افتاده است و مثال های زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد واقعیت دولتی - رسمی با واقعیت مردمی انطباق ندارد. به همین دلیل باید زمینه های فاصله گیری گفتمان رسمی و دولتی با گفتمان جامعه را دریافت و برای ترمیم و نزدیک کردن و همگرایی دولت و ملت، راهبردهای ملی ارائه کرد.

بنابر طرح ارائه شده در این نشست، تلاش میز تخصصی دولت اجتماعی این خواهد بود که زمینه های اقدامات نمادین و عملی که باعث تقویت رابطه و همگرایی دولت و ملت می شود را شناسایی و یا خلق کند.

پس از ارائه طرح مذکور، کارشناسان و پژوهشگران مرکز بررسی‌های استراتژیک، به نقد و بررسی مفهوم دولت اجتماعی و نظام موضوعات آن پرداختند و پیشنهادات متعددی برای حوزه پژوهشی و عملکردی این میز تخصصی ارائه دادند.

لازم است ذکر شود اولین نشست از سلسله نشست‌های دولت اجتماعی با موضوع «آینده برجام با نگاهی از درون» در تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ در محل تالار تدبیر مرکز بررسی‌های استراتژیک و با حضور استادان، پژوهشگران و کارشناسانی هم‌چون تقی آزاد ارمکی، مهدی آهویی، ابراهیم حاجیانی، عبدالله رمضان‌زاده، احمد شکیبا و... برگزار شد.