از مجموعه یک کتاب در یک مقاله

اقتصاد بین‌الملل و جهانی‌شدن

کتاب «اقتصاد بین‌الملل و جهانی‌شدن» از مجموعه یک کتاب در یک مقاله، سال 1392 در 140 صفحه، تلخیص و ترجمه چهار کتاب تجارت و مهاجرت در دنیای مدرن (کارل ماسک)، جهانی‌شدن و تجاری‌شدن خدمات دولتی (آندرو مسی)، جهانی‌شدن و مالیه (تونی پورتر)، سیاست اقتصادی در عصر جهانی‌شدن (نیکولا آکوسلا) توسط مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن منتشر شده است.
***
تصویر اقتصاد بین‌الملل و جهانی‌شدن

در مقدمه کتاب «اقتصاد بین‌الملل و جهانی‌شدن» بخش‌های زیر آمده است:

۱- تجارت و مهاجرت در دنیای مدرن / کارل ماسک

کتاب «تجارت و مهاجرت در دنیای مدرن»، نوشته کارل ماسک، از سوی انتشارات راتلج برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ در سه بخش که هر یک دارای زیربخشهایی هستند، در ۲۰۶ صفحه منتشر شد.

عناوین بخشهای سه‌گانه این کتاب و زیربخشهای اصلی آن عبارتند از:

بخش اول: بازبودگی

۱- جهانی‌شدن، تجارت و مهاجرت

۲- بازبودگی جمعیتی و بازبودگی تجاری

۳- تغییر وضع

۴- کوچ و مهاجرت

بخش دوم: تنوع

۱- پیوند بریتانیایی

۲- یک انزوای محض

بخش سوم: سیاست و بازارها

۱- به سوی مهلکه: اقتصاد سیاسی که با تنوع و بازبودگی مبارزه کرد.

۲- تولد یک جهان باز

بر اساس آنچه در پیشگفتار این کتاب آمده است، کارل ماسک، با مرور زندگی خود به‌عنوان فردی که در کودکی به‌واسطه تحقیقات پدرش بر روی اقتصاد آمریکای لاتین، راهی مکزیک شد و پس از آن تمام عمر خود را در سفر از مکزیک تا ژاپن سپری کرده است، می‌نویسد بیشتر اقتصاددانان معتقدند که جهان به یمن حمل‌ونقل و ارتباطات در حال تبدیل‌شدن به دهکده‌ای جهانی است. این اقتصاددانان متعاقب رشد روند یکپارچه‌شدن اقتصادهای ملی در بازارهای جهانی، در پی پیدا کردن نمودهایی از همگرایی اقتصادی هستند.

اما به اعتقاد نویسنده، این سرخوشی برخاسته از جهانی‌شدن و تنوع تولد یافته از بطن آن در بین محافل دانشگاهی، ساده‌لوحانه و گمراه‌کننده است، زیرا تا زمانی که نقل، نقل اقتصاد است، همچنان مهار در دست دولت‌هاست؛ دولت‌هایی که تدارکات زیربنایی خود را با هدف توسعه اقتصاد کشور خود، آن هم به صورت منفرد، بنیان گذاشته‌اند. این برنامه‌ریزی انفرادی، منجر به خلق تضادی بزرگ در نظم اقتصادی بین‌المللی مدرن می‌شود. بررسی این تضاد، به گفته نویسنده، انگیزه نگاشتن این کتاب بوده است. تضادی که برخاسته از این واقعیت است که، دولت‌هایی توسعه موفق داشته‌اند که تنوع را از طریق سیاست‌های مهاجرتی و تجاری خود تحدید کرده‌اند. وی این ضدیت بین ملی‌گرایی و انترناسیونالیسم اقتصادی را یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های دنیای مدرن می‌داند و پرداختن به پیامدهای این ناسازگاری بنیادین را، بار مسئولیت صفحات این کتاب.

برای دستیابی به این هدف، نویسنده در بخش اول کتاب با تمرکز بر مباحث نظری واقعیت‌های تاریخی تلاش می‌کند به مدلی ریاضی دست پیدا کند و همبستگی میان بازبودگی تجاری و بازبودگی دموگرافیک را بررسی و اندازه‌گیری کند.

در بخش دوم، تأکید بر داستان‌های تاریخی است. در این بخش به رشد نضج یافته از تنوع و زیرساخت‌ها پرداخته می‌شود. برای انجام این بررسی بزرگ در مطلبی کوتاه، بر کشورهای نسبتاً بازی که دارای اتصالی قوی با بریتانیا هستند، یعنی انگلستان، آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند، تحت عنوان پیوند بریتانیایی تمرکز می‌شود. نشان داده می‌شود که چگونه نحوه مواجهه با توسعه زیرساخت‌ها و تنوع در این گروه از کشورها، ریشه در پادشاهی انگلستان دارد.

توضیح داده می‌شود که چگونه مقاومت سیاسی در مقابل تنوع در حال افزایش در چهار شعبه غربی بریتانیا، به علت هزینه‌های توسعه زیرساخت‌ها به‌ویژه در حوزه ارتقای سرمایه انسانی تحدید شد. همچنین نشان داده می‌شود که چگونه مقاومت سیاسی در مقابل تنوع، منجر به ایجاد شکاف بین تنوع در حال رشد تجارت و تنوع مهاجرت در این کشورها شده است.

در پایان بخش هم، به کشوری بسته یعنی ژاپن و نحوه ممانعت این شور از مشکلات برخاسته از تنوع در خلال توسعه زیرساخت‌ها پرداخته می‌شود.

به طور خلاصه، بخش دوم به رشد برخاسته از زیرساخت‌ها در بافت نسبتاً باز کشورها و بافت نسبتاً بست برخی دیگر از آن‌ها می‌پردازد.

در بخش سوم، به مساله همزمانی و تئوری اقتصاد سیاسی بین‌المللی، در رابطه با تغییر رهبری اقتصادی جهان از انگلستان به آمریکا توجه می‌شود. در این بخش، قانون مهاجرت سال ۱۹۴۲ آمریکا به طور کامل بررسی می‌شود تا نشان داده شود که چرا چهار کشور غربی، سیاست‌های مهاجراتی خود را برای کنترل تنوع محدود کردند. این بخش تلاش می‌کند تا مشکلات معاصر تولیدشده از تنوع در مهاجرت بین‌المللی و خط‌مشی‌های طراحی شده برای مقابله با آن‌ها را از منظری تاریخی بررسی کند.

۲- جهانی‌شدن و تجاری‌شدن خدمات دولتی / آندرو مسی

در ارائه خدمات دولتی (عمومی)، انقلابی جهانی رخ داده است. دینامیک تغییر، عقاید متداول جدید و فناوری‌های قدرتمند جدید بوده‌اند. در سرتاسر جهان، دولت‌های مختلف، شیوه و رویکرد اجرایی خود را در انجام سیاست‌ها تغییر داده‌اند. در موارد متعددی، فعالیت‌هایی که به طور سنتی جزیی از خدمات بخش عمومی محسوب می‌شد و دولت یگانه مجری آن بود، از طریق دولت رفاه به بخش خصوصی واگذار شده است. قسمت عمده‌ای از بخش خصوصی در اختیار شرکت‌های چندملیتی‌ای است که خارج از کنترل هر کشوری هستند. این وضعیت، پرسش‌های مهمی درباره نقش دولت، توانایی دولت در ارائه و انجام وعده‌های انتخاباتی، پاسخگویی آن در قبال انجام و اجرای تصمیمات در حوزه سیاستگذاری و ایجاد تحلیل آکادمیک برای فهم کامل این تغییرات، مطرح می‌سازد.

چشم‌انداز انتخاب‌شده برای این کتاب، بحث درباره جنبه‌های تغییر کارکردهای آن است. بدین منظور ابتدا درباره برخی مفاهیم به کار رفته و بررسی کاربرد آن‌ها کندوکاو می‌شود. پس از آن، به مطالعات موردی روی می‌آورد و چند مورد مطالعه تطبیقی انجام می‌دهد تا مسائل نظری را بیشتر بشکافد. در پایان نیز، بحث سودمندی و تأثیر آکادمیک مدل شکل‌گیری اداری کانون توجه قرار می‌گیرد.

بخش اول اثر آندرو مسی، به تلاش‌های صورت گرفته برای تعیین و تعریف پارادایم‌های جدید مدیریتی و سیاستگذاری بر حسب جهانی‌شدن می‌پردازد. در اینجا مشخص می‌شود که آیا می‌توان از یک پارادایم جدید جهانی سخن به میان آورد. این فصل همچنین تمرکز و تأکید اروپایی‌ها بر مدیریت عمومی جدید و تقابل آن را با دغدغه آمریکایی‌ها درباره احیای دولت بر اساس یک پارادایم اصلاحی پسادیوان‌سالار بررسی می‌کند.

فصل دوم به قلم پاتریک دانلیوی، با بحث عالمانه درباره ماهیت و آثار احتمالی بازاری کردن خدمات دولتی به این موضوع می‌پردازد.

او چارچوب تحلیلی پیچیده‌ای را درباره مسائلی که به‌وسیله تکامل یک بازار جهانی در خدمات دولتی پیش می‌آید، به کار می‌گیرد. اما این بازار جهانی، بازاری است که اغلب فاقد ساختار سیاسی لازم برای تضمین پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در فراهم‌سازی این خدمات است. دانلیوی همچنین فقدان کنترل اداری ملی را بررسی می‌کند. این کنترل ممکن است حاصل کنار کشیدن از بسیاری از فعالیت‌های دولتی باشد.

هلن مارگتس در فصل سوم، اداره بازنگری در عملکرد ملی را در ایالات‌متحده آمریکا ارزیابی می‌کند و کلیاتی درباره شکل‌گیری آن و آنچه او از آن به نسخه انسانی‌تر مدیریت عمومی نوین یاد می‌کند ارائه می‌دهد. این فصل فعالیت‌ها و فشارهای مختلف از سوی نظام سیاسی کثرت‌گرای آمریکا بر اقدام دولت کلینتون برای اصلاحات اساسی در ساختار اداری را ترسیم می‌کند، اصلاحاتی که در دوران سال‌ها حکومت جمهوریخواهان بر این کشور، از آن غفلت شده بود.

مایکل گلداسمیت در فصل چهارم، تأثیر اروپایی کردن دولت و تفکر منطقه‌ای (و شاید هم جهانی) را تحلیل می‌کند. این تفکر بر سیاستگذاری در اتحادیه اروپا سایه افکنده است و آن را از هم فرومی‌پاشد. این فصل به‌وضوح، شکاف یا نقص دموکراتیک را که در بطن بسیاری از انتقادات نسبت به سیاستگذاری فراملی وجود دارد، نمایان می‌سازد. مارگتس در فصل دوم خود در این کتاب (فصل پنجم)، به این نکته می‌پردازد. او این بحث را به شکلی اصلاح‌شده پی می‌گیرد و یک مطالعه موردی درباره بازاری کردن امور ارائه می‌دهد. دست کشیدن دولت بریتانیا از توسعه فناوری اطلاعات و قراردادهای بلندمدت این کشور با تأمین‌کنندگان بخش خصوصی آمریکا از دیگر مباحث این فصل است.

فصل ششم به قلم گرانت جردن، سرزنشی تحکم‌آمیز نسبت به مرشدان بازآفرینی و بازسازی دولت روا می‌دارد. جردن دلیلی قابل قبول برای حفظ نظام‌های دیوان‌سالار قدیمی ارائه می‌دهد. به عقیده او، این نظام‌های قدیمی در ابتدا برای غلبه بر نقص‌ها و کمبودهای رژیم‌های ناکارآمد و فاسد به وجود آمدند. جایگزینی نظم جدید به جای آن‌ها، فرآیندی فاقد بحث دموکراتیک و مبتنی بر پژوهش تجربی کاذب است. آخرین فصل کتاب نیز به مقاله استفن کوپ اختصاص دارد. کوپ معتقد است که بسیاری از این اصلاحات مبتنی بر تأثیر واضح به‌کارگیری الگوهای افزایش بودجه هستند که در اوایل دهه ۱۹۷۰ در آمریکای شمالی آغاز شد و به آهستگی گسترش یافت تا اینکه در اواخر دهه ۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰ به سایر نقاط جهان هم سرایت کرد. او برای ارزیابی تغییرات، به مدل شکل‌گیری اداره دانلیوی ارجاع می‌دهد و با دیدی تطبیقی به بحث دراین‌باره می‌پردازد. کوپ با یادآوری پیشرفت‌های نظری این مدل برای دانشمندان، فصل را به پایان می‌رساند.

۳- جهانی‌شدن و مالیه / تونی پورتر

جهانی‌شدن تبدیل به یکی از بارزترین و بحث‌برانگیزترین ویژگی‌های زندگی معاصر شده است. در این راستا، سرمایه مالی نیز همواره نقشی اساسی را ایفا کرده است، به‌گونه‌ای که فراوانی آن باعث رونق تجارت مالی بین‌المللی در نیویورک و لندن و فقدان آن باعث ایجاد بحران‌های مالی جهانی در دیگر نقاط دور افتاده جهان شده و زندگی اسفناکی را برای مردمان آن مناطق به بار آورده است. این مسأله، غالباً به‌عنوان یک اختلاف مهم تلقی شده است. اختلاف بین روان شدن جریانات مالی بین کشورها و رخوت یک دولت که از تفکر مبتنی بر داشتن قلمروی تغییرناپذیر و آداب‌ورسوم کهن مردمان آن کشور نشأت می‌گیرد. این موضوع کاملاً بحث ر انگیز است که در بلندمدت کدام یک از این قدرت‌ها برنده این بازی خواهد بود؟

در این کتاب، در حین پرداختن به موضوع اخیر، به نقش نهادها و حرفه‌های رسمی و غیررسمی اجتماعی، که در توسعه و کنترل جهانی‌شدن مالیه موثرند اشاره خواهد شد. بررسی شبکه پیچیده مؤسسه و اشخاص مؤثر در مالیه جهانی، اهمیت شایانی در فهم تکامل گذشته مالیه جهانی و شیوه‌های توسعه آتی آن دارد. همچنین از این طریق می‌توان به مقایسه و بررسی رابطه مالیه جهانی با دیگر جنبه‌های جهانی‌شدن پرداخت. فصل‌های کتاب به شرح زیر است:

فصل اول: نهادینه کردن مالیه جهانی

فصل دوم: توسعه‌های بخشی

فصل سوم: بازیگران و مرزهای جدید در مالیه جهانی

فصل چهارم: تأثیر دموکراسی و سیاست بر مالیه جهانی

۴- سیاست اقتصادی در عصر جهانی‌شدن / نیکولا آکوسلا

در سیاست اقتصادی بیشتر به اصول تحلیل اقتصادی پرداخت می‌شود. تحلیل اقتصادی، تصمیمات فردی یا گروهی بنگاه‌های اقتصادی را بررسی می‌کند. این تصمیمات اکثراً در مورد چگونگی تولید، مبادله و مصرف است. تصمیمات، بر اساس اهداف ویژه اتخاذ می‌شود، اهدافی برای کمک به بنگاه‌ها در یافتن جایگاه اصلی خود، معیارهایی را ارائه می‌کنند. برای مثال بر اساس نظریه نئوکلاسیک، مصرف‌کنندگان ترکیبی از کالاها را انتخاب می‌کنند تا فایده خود را به حداکثر برسانند ولی صاحبان کسب‌وکار، کمیتی برونداد و ترکیبی از دروندادها را برای هر کالا انتخاب می‌کنند که سود خود را به حداکثر برسانند. به طور کلی در سیاست اقتصادی باید همه جنبه‌های تحلیل اقتصادی را در سه سطح مختلف بررسی کرد:

۱- در سطح نخست، باید به بررسی فرآیندی پرداخت که حکومت، از آن طریق گزینه‌های خود را انتخاب و عملکردهای اقتصادی را تعیین می‌کند. سطح نخست، سطح انتخاب‌های جاری نامیده می‌شود.

۲- سطح دوم در ارتباط با ساختارهای بازار دولت است. در تحلیل اقتصادی استاندارد، این دو نهاد، طبیعی تلقی می‌شوند. در این سطح به بررسی ضرورت نقش دولت در ایجاد بازار و همچنین ضرورت نقش نهادهای اقتصادی مهم در اداره جامعه پرداخته می‌شود. سطح دوم، سطح انتخاب‌های نهادی نامیده می‌شود.

۳- سومین سطح، در ارتباط با شناسایی اهداف مطلوب اجتماعی است. در این سطح سعی می‌شود تا اهداف و ترجیحات اجتماعی، از اهداف و ترجیحات بنگاه‌های اقتصادی متعدد اقتباس شود. سطح سوم، سطح انتخاب‌های اجتماعی نامیده می‌شود.

برای دریافت و مطالعه این کتاب از لینک دانلود زیر استفاده کنید.

113114
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.