سخنرانی در دیدار با دست اندرکاران سرشماری عمومی نفوس و مسکن

آمار و اطلاعات دقیق، پایه برنامه ریزی/ دستیابی به مرحله عالی توسعه/ وضعیت امار در ایران و جهان/ ضرورت دقیق شفاف بودن اطلاعات و امار و در اختیار مردم قرار گذاشتن آمار / نیاز همه اقشار و دستگاه‌ها به آمار و اطلاعات برای برنامه ریزی / پیش بینی‌های امار و اطلاعات/ ( هشدار امار‌های قبل بروز مشکلات امروز)/ هشدار امار‌های قبلی به بروز مشکلات زیست‌محیطی/ ضرورت معضلات جامعه بر اساس آمار / رویکرد دولت تدبیر و امید به مسئله آمار و مرکز امارگیری/ اهمیت امار دادن و عادت کردن به ان از حیث فرهنگی/ پرهیز از ارائه امار سر خودی و بی اساس/ احیا دریاچه استفاده از فضای مجازی و اینترنت در سرشماری/ احیا دریاچه اهمیت امار در اطلاعات، برنامه ریزی و دیدن وضعیت دقیق و درست کشور/ احیی سازمان برنامه و بودجه/ ضرورت گفتن واقعیت‌ها به مردم

بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و صحبه المنتجبین

موضوع سرشماری نفوس و مسکن علی رغم ظاهر امر که مسئله‌ای عادی و ساده به نظر می‌رسد، چون آمار و اطلاعات دقیق کشور پایة اصلی برنامه‌ریزی است، حائز اهمیت بسیار زیادی است. برای همین باید بتوانیم از آغاز تا پایان با حوصلة کافی و احساس مسئولیت ملی و شرعی این کار را انجام دهیم؛ چون این مسئله امانت است و ما باید این امانت را به خوبی به مقصد برسانیم. اشتباه در آمار، ارقام، اطلاعات و داده‌ها می‌تواند برای برنامه‌ریزان کشور مشکل و معضل به وجود آورد. همة تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در مسائل مهم کلان کشور بر مبنای داده‌هایی است که در اختیار مسئولین قرار می‌گیرد و اگر خدای ناکرده این داده‌ها دقیق نباشد، در انتخاب مسیر و نحوة حرکت دچار اشتباه خواهیم شد.
آرزوی ما در این کشور دست یافتن به مرحلة عالی توسعه است. ما باید هم طبق چشم انداز و هم طبق خواست، آرزو و نظر مردم در مسیر کشورهای پیشرفته و صنعتی جهان برویم؛ البته اگر تلاش، کوشش، وحدت و اتحاد باشد و همة توانمان را به کار بگیریم فاصلة زیادی نداریم. خداوند هم طبیعت بسیار خوبی در اختیار ما گذاشته و هم منابع بسیار خوبی به ما ارزانی داشته و هم استعداد خوبی به ملت ما داده است. آن چیزی که باقی می‌ماند جهاد، تلاش، کوشش، انسجام، هماهنگی و ملی فکر کردن است، حالا می‌گویند جهانی فکر کردن ولی لااقل ملی فکر کردن و صحیح و دقیق عمل کردن است.
در مسئلة سر شماری و آمار همان طور که اشاره کردند کشورهای مختلف یا همة کشورها متکی به آمار هستند، منتها اینکه این آمار چگونه به دست می‌آید، مراجعه به منازل مردم و پر کردن پرسشنامه‌ها شکل ابتدایی کار است که طبق روال گذشته الان هم انجام می‌گیرد که کار پر زحمتی است و انرژی زیاد می‌برد و سرمایة زیادی صرف می‌شود، اما در عین حال به خاطر اهمیت مسئله این مسیر را دنبال می‌کنیم، منتها باید به نقطه‌ای برسیم که نیازی نباشد بگوییم امسال سال سرشماری است و بعد از ده سال یا پنج سال یک بار سرشماری شود. این آمار و اطلاعات در دنیا به لحظه است. این نیست که امروز سرشماری کنیم و اطلاعات به دست بیاوریم. اطلاعات در مرکز داده‌ها جمع می‌شود و نه تنها به روز و ساعت نیست، بلکه به ثانیه و لحظه است.
اساساً با ابزار و امکاناتی که امروز بشر از لحاظ ارتباطی در اختیار دارد این کار باید در آینده به صورتی انجام بگیرد که همیشه آمار و اطلاعات را در لحظه در اختیار داشته باشیم. ما می‌رویم سرشماری می-کنیم و این پرسشنامه‌ها را جمع می‌کنیم و می‌آوریم که گاهی نتیجه نهایی آن یک سال و بیش از یک سال طول می‌کشید، ولی الان سرعت کار بیشتر است. الان شما سه ماهه این کار را انجام داده‌اید و اگر بعد از سه ماه نتیجه نهایی را اعلام کنید رکورد خوبی است، به خاطر اینکه در سال-هایی گاه بیش از یک سال تا دو سال طول کشیده تا مسئولین نتیجه سرشماری را بفهمند. ما امروز سرشماری می‌کردیم و دو سال بعد می-فهمیدیم، که خیلی چیزها در آن دو سال تغییر کرده بود، حالا اگر آن آمار و ارقام دقیق بوده باشد. بنابراین اینکه ما بعد از سه ماه می‌توانیم نتیجه را اعلام کنیم پیشرفت خوبی است.
اولاً باید در کشور آمار و اطلاعات هم دقیق و شفاف باشد و هم در اختیار مردم قرار بگیرد؛ یعنی صادقانه همه آمار و اطلاعات را به مردم بدهیم؛ چون فقط بحث برنامه‌ریزی دولت نیست، بلکه بخش خصوصی هم می‌خواهد برنامه‌ریزی کند. به هر حال اگر ندانیم تعداد جمعیت و مسکن ما چقدر است و چقدر مسکن دیگر نیاز داریم و رشد جمعیت ما چقدر است، نمی‌توانیم پیش بینی چهار یا پنج سال دیگر را بکنیم. آموزش و پرورش هم نمی‌تواند برای مدرسه‌ پیش بینی کند و سازندة مدرسه و لوازم التحریر هم نمی‌تواند برنامه ریزی و پیش بینی کند. امروز همة افراد جامعه ما اعم از بخش خصوصی و عمومی نیازمند به آمار دقیق هستند تا بتوانند برای آینده برنامه ریزی کنند. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقی و همه آمار و اطلاعات می‌خواهند و باید بر این مبنا حرکت کنند. مسئولین هم باید به آمار توجه کنند.
مشکلاتی که ما امروز در جامعه داریم، هشدار آن را آمارهای قبلی به ما داده است. اینکه شرایط جمعیتی ما چه خواهد بود را همان آمارهای گذشته به ما اعلام کرده است. اینکه پیک جمعیت، شرایط نسل جوان و جمعیت جوان ما در چه سالی پیک جمعیتی برای درخواست اشتغال خواهیم داشت را آمارهای قبلی به ما گفته که ما باید مشاغل لازم را آماده می‌کردیم. همچنین اینکه امروز جمعیت ما در نقطه‌ای است که بیکار داریم؛ بیکار تا حد کمی در همه کشورها قابل قبول است اما بیکاری دو رقمی حتماً قابل قبول نیست و بیکاری تک رقمی 9/9 هم قابل قبول نیست؛ پس ما یا اطلاعات نداریم یا اگر داریم بر مبنای آن اطلاعات درست برنامه‌ریزی نمی‌کنیم.
الان مشکلی که برای محیط زیست داریم، مگر هشدارهای قبلی نبوده و آمارهای قبلی به ما نمی‌گفت که دچار مشکل محیط زیست می‌شویم. آلودگی هوا، آب، زمین و همه مشکلاتی که در شهرها داریم، در هشدارهای قبلی بوده است.
مشکل کم آبی که امروز در کشور داریم مگر آمارهای قبلی به ما برنامه‌ریزان باید بر مبنای آمار برای حل معضلات برنامه ریزی کنند.
مبنای این دولت این بوده که بر مبنای عقلانیت، خرد جمعی و تدبیر کار را پیش ببرد. عقلانیت و خرد جمعی به ما می‌گوید که باید برای برنامه ریزی اطلاعات لازم اولیه را در اختیار داشته باشیم و این اطلاعات اولیه را آمار به ما می‌دهد. مرکز آمار اهمیت فوق العاده‌ای دارد. اینکه مرکز آمار معمولاً در پایان هر ماه یا روز سی‌ام یا سی و یکم یا اول ماه بعدی نرخ تورم را اعلام می‌کند مهم است؛ البته مراکز دیگری هم آمار را با چند روز است. ما هیچ وقت نباید دقت را فدای سرعت کنیم اما سرعت مهم است که مسئولین مربوطه همان طور که برای دریافت حقوقشان در اول ماه منتظرند، برای دریافت آمار هم منتظر باشند و آمار را دریافت کنند و از آمار برای تصمیم سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی که پیش‌رو دارند استفاده و بهره برداری کنند.
از لحاظ فرهنگی هم خیلی مهم است که عادت کنیم با آمار حرف دیگران به خودشان اجازه می‌دهند درباره آمار حرف بزنند. ما بگذاریم آمار را مسئولین آمار اعلام کنند. اشکال ندارد هرکسی آمار را اعلام کند، منتها با ذکر منبع همان مرکزی که مسئولیت آمار را بر دوش دارد. از لحاظ قانونی مسئولیت آمار بر عهدة مرکز آمار ایران است. این مرکز باید آمار را اعلام کند و بر مبنای آن هم باید برنامه‌ریزی کنیم؛ البته همان طور که رهبری معظم انقلاب هم در همین سرشماری اعلام کردند که خدای ناکرده اگر آمار دقیق نباشد یا کسی بخواهد در آمار واقعیت را بیان نکند، حتماً خیانتی ملی و گناهی بزرگ است. این مثل این است که شما آزمایش خون بدهید و به شما واقعیت را نگویند که چربی، قند و اوره شما چه مقدار است یا بالاتر و پایین تر بگویند که این مسئله می‌تواند زندگی و سلامت شما را تهدید کند.
اقتصاد و مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی کشور و مسائل فرهنگی کشور همة امور بر مبنای آمار است و این آمار به ما روند کار، رشد و رکود را اعلام می‌کند. پس مهم است همه با آمار حرف بزنیم. امروز بخش‌هایی عادت دارند که آمارهای سرخودی درست می‌کنند و نمی‌دانم اینها از کجا نشئت می‌گیرد. یک محقق، استاد دانشگاه، متفکر و صاحب نظر می‌تواند نظر شخصی خودش را جایی تبیین کند، اما به عنوان آمار و ارقام برای کشور، باید اجازه بدهیم مسئولین و مراکز مربوطه آمار را دقیقاً به مردم اعلام کنند و آن مبنای کار باشد.
در این دورة سرشماری از مردم خواسته شده که از فضای مجازی و اینترنت استفاده کنند و معمولاً هم مردم ابزار کافی در اختیار دارند برای اینکه به شبکة شما متصل شوند و اطلاعات خودشان را در اختیار بگذارند. فکر می‌کنم راه بسیار خوب و درستی است؛ البته این دفعه کار به صورت موازی انجام می‌گیرد؛ یعنی هم از طریق اینترنت اطلاعات گرفته می‌شود و هم پس از این مرحله در بیست و پنجم مهرماه مراجعه به در منازل برای سرشماری شروع می‌شود. این دو همدیگر را تکمیل می‌کند، اما برای پنج سال دیگر حتماً می‌شود راه حل‌های دیگر را در نظر گرفت برای اینکه مردم بتوانند راحت‌تر اطلاعات بدهند و ما هم راحت-تر بتوانیم از اطلاعاتی که مورد نیاز برنامه‌ریزی است مطلع شویم، منتها الان مسئلة مهمی است که همه باید توجه کنیم.
من اولاً از مرکز آمار و ستادهای مربوطه برای سرشماری سال 1395 تشکر و سپاسگزاری می‌کنم. زحمت بزرگی بر دوش شماست، ان‌شاءالله به خوبی و با امانت دقیق این را به مقصد می‌رسانید و همان طور که اعلام کردید ظرف سه ماه هم نتیجه این سرشماری را در اختیار مسئولین و مردم قرار می‌دهید.
از طرف دیگر برای اینکه شما در فضای اینترنتی فعالیت خودتان را انجام دهید، از وزارت ارتباطات و شبکة ملی اطلاعات که در واقع این شبکة ملی وارد عمل شده که اطلاعات را از مردم بگیرد، تشکر و سپاسگزاری می‌کنم، ان شاء الله شبکة ملی اطلاعات می‌تواند فضای خوبی را برای آیندة کشور به وجود بیاورد تا همة مردم بتوانند از این فضا برای ارتباطات خودشان به نحو احسن استفاده و بهره برداری کنند.
از طرف دیگر از مردم عزیز کشور تقاضا می‌کنم که همکاری لازم را با مأمورین سرشماری داشته باشند. مردم ما همیشه در همه مراحل و نیازهایی که برای کشور بوده همکاری کرده‌اند و احساس کنند که این اطلاعات ضرورت کشور و به نفع همه است؛ یعنی اگر ما اطلاعات دقیق از شهرنشینی و روستا نشینی و مسئله مهاجرت داشته باشیم، برای ما خیلی مهم است و برای آیندة کشور می‌توانیم دقیق‌تر و بهتر برنامه ریزی کنیم. بنابراین همه باید احساس کنند کاری که انجام می‌گیرد به نفع کل کشور و همه مردم است و احساس نکنند که کسی می‌خواهد از این آمار و سرشماری سوء استفاده کند؛ چنین چیزی اصلاً وجود ندارد. این پایه-ای برای اطلاعات است به عنوان اینکه بتوانیم آیندة کشور را درست ببینیم و برنامه ریزی کنیم و آیندة کشور به دقت مورد بررسی و مطالعه قرار بگیرد.
بنابراین مردم از آغاز امر در زمینة دادن اطلاعات از طریق اینترنت و سپس حضوری ان شاء الله همکاری لازم را بکنند تا بتوانیم اطلاعات دقیق تری به دست بیاوریم و این برای برنامه آیندة کشور ما بسیار مهم است. دولت به برنامه اهمیت ویژه‌ای می‌دهد و به همین دلیل هم اخیراً سازمان برنامه و بودجه را احیا کردیم برای اینکه بتوانیم برای برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور از متخصصین خودمان به بهترین وجه استفاده کنیم و ان‌شاءالله کشور شاهد پیشرفت قابل قبول در همة زمینه‌ها باشیم.
الحمدلله امسال سال حرکت به پیش و رونق است و آثارش را از آغاز سال می‌بینیم و اطلاعات همه استان‌ها همین را به ما می‌گوید و بخش‌های مختلف اقتصادی علامت‌های لازم را به ما می‌دهد. ما باید واقعیت را به مردم بگوییم. اگر سالی رشد اقتصادی ما خوب است باید این را به مردم بگوییم و اگر سالی رشد اقتصادی ما خوب نیست و متوقف است باید به مردم بگوییم. کشور برای مردم است و خودشان می‌توانند با حمایت و کمک‌شان مسائل را حل و فصل کنند. بدون حمایت و کمک مردم کاری پیش نمی‌رود و مردم هم باید کاملاً از شرایط کشور مطلع باشند و بر مبنای اطلاعات واقعی بتوانند حرکت خود را تنظیم کنند.
ان شاء الله همه شما در این کار مهم موفق باشید و کمک و یاری مردم عزیز ما هم مستمر باشد تا این امر مهم به خوبی شکل بگیرد و ما در
ماه‌های آینده بتوانیم از آثار این سرشماری و حرکت با برنامه‌ریزی‌های آینده بهره‌مند شویم،
والسلام علیکم و رحمة الله برکاته

92397
ارسال نظر

  1. مخاطبان و فرهیختگان گرامی؛ نظرات حاوی مطالب توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور منتشر نمی‌شود.