شناسه خبر: 112738

شنبه 4 آذر 1396 12:53

تکامل روش معاینۀ فنی؛ روشی به منظور کنترل آلایندگی از خودروهای سواری در شهر تهران

مطالعات مختلف بر اهمیت و نقش منابع متحرک انتشار آلاینده‌ها در آلودگی هوای تهران تأکید دارند. از میان این منابع، نقش خودروهای سواری به دلیل آمار تعداد و کارکرد روزانه زیاد غیر قابل انکار است. هرچند استاندارد آلایندگی در تولید خودروها اهمیت فراوان دارد، اما بازرسی‌های دوره‌ای و معاینات فنی برای پایدار ماندن سطح انتشار آلایندگی خودرو در طول دورۀ عمر آن ضروری است. سیستم معاینۀ فنی خودروها در ایران ساده و در حالت بدون بار بر خودرو است و کنترلی بر کارکرد کاتالیست مبدل آلاینده‌ها و انتشار آلایندۀ مهم اکسیدهای نیتروژن نیست.

پیشنهاد می‌شود معاینۀ فنی سختگیرانه در قالب «معاینۀ فنی ویژه» آزمون‌های تحت بار، اعمال حدود سختگیرانه‌تر برای تمامی آلاینده‌ها و بررسی صحت کارکرد سامانه‌های کاتالیست و سیستم عیب‌یاب خودرو (OBD) در شهر تهران اجرا شود. این معاینۀ فنی می‌تواند مجوز ورود خودروها به مناطق خاصی از تهران یا تردد در ایام آلوده سال باشد. «معاینۀ فنی ویژه» می‌تواند به‌تدریج جایگزین معاینۀ فنی فعلی در شهر تهران شود و از تمام خودروهای واردشونده به تهران که فاقد آن هستند، عوارض گرفته شود.

برای دریافت فایل کامل مقاله از لینک زیر استفاده کنید.