شناسه خبر: 112756

دوشنبه 13 آذر 1396 15:16

در شماره شانزدهم بولتن تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان منتشر می‌شود

حمایت اجتماعی از اقدامات سیاستی

در این شماره بولتن تحلیل سیاستگذاری عمومی در جهان در بخش تحلیلی به موضوعاتی مانند چشم‌انداز‌های انرژی تجدیدپذیر فدراسیون روسیه، اقدامات دولت کرواسی در حوزه محیط زیست، تهیه سند راهبرد اتحادیه اروپا در زمینه اهداف توسعه پایدار، اتصال مدارس از طریق فناوری و معلمان، کم کردن شکاف جنسیتی، چگونگی پایان دادن به خشونت علیه زنان، حمایت اجتماعی از اقدامات سیاستی برای جلوگیری از چاقی و... پرداخته شده‌است.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این بولتن از لینک زیر استفاده کنید.