شناسه خبر: 112952

دوشنبه 5 آذر 1397 16:26

در شماره چهارم بولتن تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان منتشر می‌شود:

دولت موبایلی؛ نسل بعدی خدمات عمومی

شماره چهارم بولتن «تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان» در سه حوزه سیاست محیط‌زیست، سیاست علم و فناوری و دولت الکترونیک برای بهره‌مندی پژوهشگران و ذینفعان حوزه سیاست‌گذاری منتشر می‌شود.

در این شماره بولتن تحلیل سیاستگذاری عمومی در جهان در بخش تحلیلی به موضوعاتی مانند «سیاست‌های محیط زیست و تغییر اقلیم اتحادیه اروپا»، «دولت سوئد و بانک‌های بزرگ توسعه»، «دولت موبایلی؛ نسل بعدی خدمات عمومی»، «اجرای اخلاق در فناوری نانو » و... پرداخته شده‌است.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این بولتن از لینک زیر استفاده کنید