شناسه خبر: 112962

یکشنبه 18 آذر 1397 11:00

کلان‌داده‌ها و حکومت‌سازی

شماره یازدهم بولتن «تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان» در دو حوزه سیاست محیط‌ زیست و سیاست علم و فناوری برای بهره‌مندی پژوهشگران و ذی‌نفعان حوزه سیاست‌گذاری منتشر می‌شود.

در این شماره بولتن تحلیل سیاستگذاری عمومی در جهان در بخش تحلیلی به موضوعاتی مانند «کلان‌داده‌ها فرصتی برای ساختن حکومتی سریع‌تر و هوشمندتر»، «استاندارد خدمات دیجیتالی در انگلستان»، «عملکرد محیط‌زیستی استونی»، «نقش دولت کره‌جنوبی در آموزش علم و فناوری» و... پرداخته شده‌است.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این بولتن از لینک زیر استفاده کنید.