شناسه خبر: 112964

یکشنبه 18 آذر 1397 16:15

در شماره نوزدهم بولتن تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان منتشر می‌شود:

ناسا؛ الهام‌بخش دانش‌‌آموزان

شماره نوزدهم بولتن «تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان» در چهار حوزه سیاست محیط‌ زیست، سیاست اجتماعی و فرهنگی، سیاست بهداشت و سلامت و سیاست علم و فناوری برای بهره‌مندی پژوهشگران و ذی‌نفعان حوزه سیاست‌گذاری منتشر می‌شود.

در این شماره بولتن تحلیل سیاستگذاری عمومی در جهان در بخش تحلیلی به موضوعاتی مانند «برنامه اجرایی آموزشی ناسا ۲۰۱۵-۲۰۱۷»، «سیاست‌های انرژی کشور ژاپن»، «۲۰۱۷ سالی برای زنان و دختران»، «سیاست‌هایی برای پیشگیری از چاقی» و... پرداخته شده‌است.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این بولتن از لینک زیر استفاده کنید.