شناسه خبر: 113011

سه شنبه 18 دی 1397 18:20

سیاست خارجی ترامپ و واقعیت‌های نظام بین‌الملل

سیاست خارجی ترامپ، به لحاظ نظری، رگه‌هایی از واقع‌گرایی و عمل‌گرایی دارد. ترامپ به مرور زمان بر اثر مواجه‌شدن با واقعیت‌های سیاست در داخل و خارج آمریکا، در حال سوق‌دادن سیاست خارجی این کشور به‌سمت واقع‌گرایی و عملگرایی است. فشار نهادهای مختلف در آمریکا ــ اعم از رسمی یا غیررسمی و نهادهای چندجانبۀ بین‌المللی، متحدان آمریکا در جهان و سایر کنشگران جهانی ــ کار ترامپ را در تحقق وعده‌های انتخاباتی خود در حوزۀ سیاست خارجی دشوار کرده است. آمریکا با اینکه از لحاظ منابع قدرت نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در صدر کشورهای جهان است نمی‌تواند به‌طورکامل نسبت به دیگر کنشگران سیاسی جهان مثل دولت‌ها، نهادها یا فرایند جهانی‌شدن بی‌توجه باشد. فرضیۀ این مقاله که با روش تحلیلی و توصیفی تدوین شده این است که «ایالات متحده پس از مواجه‌شدن با واقعیت‌های نظام جهانی به‌سمت سیاست خارجی عملگرا و واقع‌گرا متمایل شده است».

برای دریافت متن کامل این مقاله از لینک دانلود زیر استفاده کنید.