شناسه خبر: 113026

شنبه 22 دی 1397 14:20

شاخص‌های ارزیابی تسهیل مبادلات در بازار اسلامی

کتاب «شاخص‌های ارزیابی تسهیل مبادلات در بازار اسلامی» در فصول زیر توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری دولت دهم و پژوهشکده قدر ، منتشر شده‌است:

فصل اول: مفاهیم و تعاریف

فصل دوم: تسهیل مبادلات در قرآن و سنت و معیارهای آن

فصل سوم: شاخص‌های تسهیل مبادلات

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در نظر دارد فایل پی‌دی‌اف کتاب‌های منتشر شده در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ این مرکز را در سایت css.ir بارگذاری کند.

برای دریافت و مطالعه کتاب «شاخص‌های ارزیابی تسهیل مبادلات در بازار اسلامی» از لینک دانلود زیر استفاده کنید.