شناسه خبر: 113037

سه شنبه 2 بهمن 1397 14:27

اقتصاد فرهنگ و جهانی شدن

کتاب «اقتصاد فرهنگ و جهانی شدن؛ مفاهیم و نظریهها» نوشته علی رشیدپور، مهدی شاه نوروزی و سارا ایرانپور در سال ۱۳۹۳ در ۳۳۳ صفحه توسط مرکز ملی مطالعات جهانی شدن به چاپ رسیده است. این کتاب در فصول زیر تدوین شده است:

  1. اقتصاد
  2. فرهنگ
  3. جهانی شدن
  4. اقتصاد فرهنگ
  5. جهانی شدن و اقتصاد فرهنگ

برای دریافت و مطالعه این کتاب از لینک دانلود زیر استفاده کنید.