شناسه خبر: 113044

شنبه 27 بهمن 1397 12:04

برای اولین‌بار منتشر می‌شود:

از حکمرانی اسلامی تا دولت معیار

آنچه امروز موجب تفاوت و امتیاز جمهوری اسلامی ایران از دیگر کشورهای جهان شده است، تلاش این نظام برای تحقق اسلام ناب در ساحت‌های مختلف حیات فردی و اجتماعی و حرکت بر مدار اسلام است. مدعای اصلی انقلاب اسلامی ارائه سبک جدیدی از زندگی، حکومت و حکمرانی است که در هدف و خط مشیهای جامعه و حاکمیت، شیوه‌ها و روش‌های حکمرانی، نقش و مشارکت مردمی، نظامات اداری، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و مانند آن، قوانین الهی و روح معنوی اسلام حاکم است و انتظار از نظام اسلامی آنست که بر مبنای آموزههای اسلام حرکت کند.

این انتظار زمانی قابل تحقق است که الگوی مطلوب حکمرانی بر اساس مبانی اسلامی تدوین گردد و سپس معیارها و شاخص‌های تحقق آن مشخص شود. الگوی حکمرانی اسلامی با توجه به مقدورات و محدودیت‌های دوران موجود و تجارب بشری و البته مطلوبیت‌ها و خواست‌های اسلام شکل خواهد گرفت

در این تحقیق بر اساس مبانی اسلامی مبتنی بر قرآن کریم، روایات معتبر و عقلانیت دینی، نظریه حکمرانی اسلامی با توجه به آموز‌ه‌های اسلام، یافته‌های اندیشمندان مسلمان، سیره و سلوک رهبر فقید انقلاب(ره) و مقام معظم رهبری(مد ظله العالی) و یافته‌های علمی و تجارب عملی برای پاسخگویی به مسائل و موضوعات این عرصه، تدوین شده و بر آن اساس معیارها و شاخص های آن استخراج و تبیین میگردد

منظور از «حکمرانی اسلامی» شیوه حکومت است که درآن ابعاد روابط بین حکومت و مردم، تعامل اجزای تشکیل دهنده حکومت و رابطه آن با سایر حکومت‌ها و...، در اهداف و سیاست‌ها، قوانین و خط مشی‌ها، برنامه‌ریزی و اجرا و نظارت و ارزیابی بر اساس مبانی، اصول و روش‌های اسلامی تنظیم می‌گردد و منظور از «دولت معیار» تشکیلات اداری است که با نرم افزار حکمرانی اسلامی به تمشیت امور عمومی می‌پردازد.

در پژوهش حاضر بر اساس نظریه مردم‌سالاری دینی که به عنوان نظریه دولت در نظام جمهوری اسلامی عمل می‌کند، حکمرانی اسلامی که به شیوه حکومت مردم‌سالاری دینی می‌پردازد، تبیین خواهد شد و ابعاد، مولفه‌ها و روابط آن مورد بررسی قرار خواهدگرفت.

برای دریافت و مطالعه متن کامل کتاب «طراحی و تبیین مؤلفه‌ها و شاخص‌های اساسی حکمرانی اسلامی» از لینک دانلود زیر استفاده کنید.