شناسه خبر: 113049

چهارشنبه 8 اسفند 1397 17:40

پنجاه و ششمین نشست از گفتگوهای راهبردی

تشریح نتایج مطالعه میدانی مبارزه با فساد در گرجستان

روز دوشنبه مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۰ الی ۱۲ نتایج مطالعه میدانی پژوهشگر رشد مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز جناب آقای ولی کوزه‌گر کالجی با عنوان «مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اداری در گرجستان؛ انتقال تجربیات به جمهوری اسلامی ایران» تشریح می‌شود.

این نشست پنجاه و ششمین گفتگوی راهبردی است که در مرکز بررسی‌های استراتژیک برگزار می‌شود. شرکت در این نشست برای عموم آزاد است و ثبت نام از طریق لینک زیر صورت می‌گیرد:

https://goo.gl/forms/GxlQYGpaw0jL8Y8o2