شناسه خبر: 113073

یکشنبه 18 فروردین 1398 16:50

خدمت نظام وظیفه: فرصتی اجتماعی

کشور ما، به عنوان کشوری جوان، با پدیدۀ سربازی روبه­ روست. بسیاری از جوانان و مردم آن را یکی از مهم‌ترین مسائلِ پیشِ رو می‌دانند. از آنجا که بازۀ سنی مهمی از زندگی پسران یا مردان مشمول دوران خدمت سربازی می­‌شود، بررسی و تحلیل این دوره حائز اهمیت ویژه­‌ای است. هدف از انجام چنین تحقیقی بررسی کارکردهای اجتماعی دورۀ خدمت سربازی برای سربازان است. از منظر کارکردگرایی هر پدیده­‌ای در جامعه کارکردی دارد و به­‌طور‌کلی جامعه را نظامی واجد نظم و ترتیب می‌دانند. در این مطالعه سعی شده است، با روش تحلیل پدیدارشناختی تفسیری، به بررسی کارکردهای خدمت دوره سربازی پرداخته شود. اطلاعات از طریق مصاحبه با ۲۰ سرباز از تمامی مقاطع تحصیلی، درجات مختلف و یگان­‌های مختلف گردآوری و مصاحبه­‌ها توسط یکی از نویسندگان در بستر پدیده اجرا شده است. تحلیل مصاحبه شرکت­ کنندگان به شناسایی ۱۴ زیر مقوله، ۲ مقولۀ اصلی کارکردهای «فردی» و «اجتماعی» و مقولۀ «فرصت اجتماعی» به‌عنوان مقوله هسته منجر شد. یافته­‌ها نشان می­‌دهد که دوره سربازی دارای کارکردهای فردی و اجتماعی برای سربازان جوان است. از جملۀ پیامدهای فردی آن می­‌توان به استقلال جوانان، سلامت جسم و روان، وقت­‌شناسی، عزت نفس، رفع خصوصیات فردی نامناسب و قدر خانواده را دانستن اشاره کرد. کارکردهای اجتماعی نیز شامل مسئولیت‌پذیری اجتماعی، همکاری و همیاری، بالا رفتن دینداری سربازان، همبستگی اجتماعی، حمایت اجتماعی، کنترل اجتماعی، هویت اجتماعی و دفاع از وطن است.

برای دریافت ومطالعه متن کامل این مقاله از لینک دانلود زیر استفاده کنید.