شناسه خبر: 113088

چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 13:02

مؤسسه جامعه باز بوداپست منتشر کرد:

راهنمای نگارش گزارش‌های راهبردی در حوزه سیاستگذاری عمومی

هدف نگارندگان در این راهنما، ارائه آموزش‌هایی برای نگارش گزارش‌های راهبردی است. این کتابی است که همچنین می‌تواند به عنوان یک راهنمای مرجع مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، از آنجا که با اتکا بر ادبیات تحقیقات و مطالعات عرصه سیاست‌گذاری تدوین شده است، می‌تواند مبنای دوره‌های آموزشی نگارش مقالات و گزارش‌های راهبردی قرار بگیرد.

این کتاب متناسب با پروژه «ابتکار سیاست‌گذاری عمومی» در بخش نوآوری در اصلاح خدمات عمومی و دولتی است؛ پروژه‌ای که با هدف حمایت از اتاقهای فکر و تصمیم‌سازان در منطقه طراحی شده‌است. این پروژه، مشاوره‌های مدیریتی و پشتیبانی حرفهای برای مؤسسات سیاسی تازه تأسیس ارائه می کند. نویسندگان باور دارند که چنین راهنماهایی جهت نگارش گزارش‌های راهبردی سیاسی، برای این گونه مراکز، شرکای دیگر و همکاران آن‌ها کمک مؤثر و مفیدی خواهد بود.

برای مطالعه و دریافت متن کامل ترجمه کتاب «راهنمای نگارش گزارش‌های راهبردی در حوزه سیاستگذاری عمومی» از لینک دانلود زیر استفاده کنید.