شناسه خبر: 113330

سه شنبه 21 آبان 1398 16:18

در مرکز بررسی‌های استراتژیک بررسی شد:

طرح شیرین‌سازی و انتقال آب خزر به فلات مرکزی

نظر به مطرح شدن پروژه شیرین‌سازی و انتقال آب دریای خزر و انتقال به فلات مرکزی (استان سمنان) در کشور از یک سو و امضای پروتکل ارزیابی اثرات زیست‌محیطی فراسرزمینی(EIA) در تیرماه ۱۳۹۷ و حمایت قاطع ایران با هدف حفظ دستاوردهای مندرج در کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر از سوی دیگر، این مرکز نشستی را با محوریت «طرح‌های انتقال آب از این دریا و پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فراسرزمینی» در روز ۱۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰ الی ۱۲ با حضور متخصصان، نهادها و سازمان‌های ذی‌مدخل برگزار کرد. هدف از برگزاری این نشست، بررسی ابعاد حقوقی و سیاسی طرح یاد شده و پروتکل‌های مرتبط، فرصت‌ها و چالش‌های آن و منافع بلندمدت ایران در اجرای پروتکل EIA دریای خزر و تاثیر این پروتکل‌ها بر طرح‌های مربوط بود.