شناسه خبر: 115152

دوشنبه 1 اردیبهشت 1399 13:02

آیا حسن روحانی خواهان انحلال ارتش و اعدام ارتشیان بود؟