شناسه خبر: 125393

چهارشنبه 22 مرداد 1399 15:26

اطلاعیه برگزاری نشست:

«بررسی برنامه عملیاتی انتشار ارز دیجیتال بین بانک‌های مرکزی کشورها»