شناسه خبر: 125605

شنبه 8 آذر 1399 13:12

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و مؤسسه پژوهش تأمین اجتماعی برگزار می‌کنند:

وبینار «نقش اندیشکده‌ها در سیاستگذاری کارآمد»

در این نشست مرجان فقیه نصیری(رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی)، ابراهیم حاجیانی(معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری) و روزبه کردونی (رئیس مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتمااعی) حاضر خواهند بود.

علاقه‌مندان برای ورود به جلسه می‌توانند به آدرس www.ssor.ir مراجعه کنند.