شناسه خبر: 125830

شنبه 12 تیر 1400 08:40

آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی دو شیوه مدیریت آزادسازی مخازن سدها (نمونه موردی: سدهای کوچری و آزاد)

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.