شناسه خبر: 135979

سه شنبه 16 شهریور 1400 13:58

بررسی پذیرش فناوری‌های نوپدید؛ مطالعه موردی فناوری پمپ های حرارتی زمین گرمایی در شهر تهران

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.