کد مطلب: 112642

چهارشنبه 25 مرداد 1396 14:59

بهشت را سنگ‌فرش کردند

«مدرنیته و ناخشنودی‌هایش» عنوان مقاله‌ای است که توسط دیوید لاین نوشته شده‌ و دکتر محمدرضا تاجیک آن را ترجمه کرده‌است. در این مقاله درباره ابعاد مختلف مدرنیته از جمله دستاوردهای مدرنیته، دوسویگی مدرنیته، دیدگاه‌های یأس‌آور پیرامون مدرنیته و... بحث شده‌است.

این مقاله در دوره ۱۳۸۴-۱۳۷۸ مرکز بررسی‌های استراتژیک انتخاب و ترجمه شده‌است.

برای دریافت و مطالعه متن کامل این مقاله از لینک زیر استفاده کنید.