کد مطلب: 112755

شنبه 11 آذر 1396 13:48

در شماره هفدهم بولتن سیاست‌گذاری عمومی در جهان منتشر می شود

برنامه ملی اسپانیا برای نوآوری

در این شماره بولتن تحلیل سیاستگذاری عمومی در جهان در بخش تحلیلی به موضوعاتی مانند اقدامات دولت بلغارستان در حوزه محیط زیست، سیاست‌های اتحادیه اروپا در حوزه اقتصاد سبز، برنامه ملی اسپانیا در تحقیق و نوآوری علمی و فنی، خشونت علیه زنان، آمریکا و بهشت برابری جنسیتی، تغییر توسعه دارو و تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری سلامت پرداخته شده‌است.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این بولتن از لینک زیر استفاده کنید.