کد مطلب: 112771

شنبه 16 دی 1396 10:49

آینده‌پژوهی ایران ۹۶

ما بیش از آن که تاثیرپذیر از گذشته خود باشیم و از تجربیات پیشین خود در زندگی تاثیر بپذیریم، رفتارهای‌مان و انتخاب‌های‌مان از «آینده نیامده‌ای» شکل می‌گیرد؛ که به همراه خود بیم‌ها و امیدهای آینده را می‌سازد. به این ترتیب آینده نیامده، بیش از گذشته از سرگذرانده، بر زندگی ما سایه می‌اندازد. سایه‌ای که عدم قطعیت‌هایی از آینده را در تاریکی خود پنهان کرده‌است؛ عدم قطعیت‌هایی که می‌تواند زندگی را با تغییراتی ناخواسته همراه کند. به این ترتیب بخش عمده‌ای از تلاش‌های برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری معطوف به شفاف ساختن آینده هنوز نیامده می‌شود؛ آینده‌ای که نمی‌توان با قطعیت درباره آن سخن گفت و نمی‌توان آن را پیش‌بینی کرد.

گزارش حاضر بخشی از همین تلاش گروهی است که هدف‌اش بازشناسی عدم قطعیت‌های کلیدی پیش‌روی ایران و ایرانیان در سال ۹۶ است.

در این فرآیند پژوهش از ترکیب روش‌شناسی‌های مختلف به منظور دستیابی به تصویرهایی بدیل از آینده بهره گرفته شد. روش‌هایی که هریک بخشی از خروجی‌های موردنیاز را فراهم می‌آورد. در این گزارش تلاش شده‌است تا از ترکیب‌های هم‌زمان زیر به منظور دستیابی به نتایج مطلوب بهره گرفته شود:

این گزارش یکی از نخستین تجربیات کشور در زمینه انتشار سناریوهای آینده توسط یک اندیشگاه (Think-Tank) است. تجربه‌ای که می‌تواند همراه با واکنش‌های احتمالا متنوع و پیش‌بینی‌ناپذیر باشد.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به مثابه یک مرکز ملی تلاش کرده‌است تا با رویکردی حرفه‌ای و بدون جانبداری از هیچ رویکرد یا نگاه جناحی، از منظری اکتشافی به بررسی‌های آینده‌های محتملی بپردازد که می‌تواند پیش روی ایران و ایرانیان قرار گیرد. آینده‌هایی که هریک می‌تواند دربردارنده مطلوبیت‌ها و نامطلوبیت‌هایی باشد. به این ترتیب این طرح براساس روش‌شناسی علمی و فارغ از ملاحظات دولت حاضر، تدوین و تولید شده‌است.

برای دریافت و مطالعه متن کامل این گزارش مهم و خواندنی، از لینک دانلود زیر استفاده کنید.