کد مطلب: 112787

شنبه 5 اسفند 1396 06:20

در گزارش هجدهم «تحلیل سیاستگذاری عمومی در جهان» بررسی می شود:

شاخص‌های اندازه‌گیری امنیت زنان

در شماره هجدهم بولتن «تحلیل سیاستگذاری عمومی در جهان» در بخش تحلیلی به موضوعات زیر پرداخته شده‌است:

برای مطالعه و دریافت متن کامل این بولتن از لینک زیر استفاده کنید.