کد مطلب: 112906

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 18:35

همزمان با بررسی لایحه شفافیت در هیئت وزیران منتشر می‌شود:

پیش‌نویس لایحه شفافیت

پیش نویس لایحه شفافیت در پنج بخش و هشت فصل تدوین شده‌است. در بخش اهداف این پیش‌نویس آمده‌است که قانون «شفافیت» با اهداف زیر تصویب می شود:

  • بهبود اعتماد عمومی به نظام جمهوری اسلامی ایران،
  • بهبود شفافیت سازمانی، اداری و اطلاعاتی مؤسسات عمومی،
  • ارتقای شفافیت در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، تقنینی، امنیتی و دفاعی در کشور،
  • شفاف‌کردن نظام ارتباطی در بخش عمومی،
  • شفاف‌کردن وضعیت‌های تعارض منافع شخصی و عمومی،
  • ارتقای پاسخگویی مقامات، مسؤلان و کارمندان،
  • ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از جمله با قاعده‌مند‌کردن افشای فساد،
  • تضمین استفاده از اطلاعات چندجانبه در فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی،
  • مشارکت مستقیم شهروندان، مؤسسات عمومی و خصوصی ذیربط و ذینفع در فرآیند تصمیم‌گیری اداری،
  • بهینه‌سازی فرآیند تصمیم‌گیری در مراجع عمومی.

شفافیت سازمانی، شفافیت اطلاعاتی، شفافیت تماسها و سفارشهای خارج از روال اداری، شفافیت مسافرتهای خارجی، گزارشگری فساد، الزامات شفافیت در حوزه های خاص، شفافیت سیاسی، شفافیت اقتصادی، شفافیت فرهنگی، شفافیت اجتماعی، شفافیت اداری، شفافیت قضایی و انتظامی، شفافیت تقنینی، شفافیت امنیتی- اطلاعاتی و... از جمله مهم‌ترین عناوین مورد بحث در متن پیش‌نویش لایحه شفافیت است.

برای دریافت متن کامل پیش‌نویس لایحه‌ی شفافیت، از لینک دانلود زیر استفاده کنید.