کد مطلب: 112949

دوشنبه 5 آذر 1397 15:34

در شماره بیستم بولتن تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان منتشر می‌شود:

استفاده از فناوری تلفن هوشمند در درمان بیماری‌های روانی

شماره بیستم بولتن «تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان» در چهار حوزه سیاست محیط‌زیست، سیاست علم و فناوری، سیاست اجتماعی و فرهنگی و سیاست بهداشت و سلامت برای بهره‌مندی پژوهشگران و ذینفعان حوزه سیاست‌گذاری منتشر می‌شود.

در این شماره بولتن تحلیل سیاستگذاری عمومی در جهان در بخش تحلیلی به موضوعاتی مانند «چارچوب سیاستی ملی برای فناوری حمل‌ونقل زمینی: برنامه‌ی عملیاتی ۲۰۱۶-۲۰۱۹»، «گزارش وضعیت جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر ۲۰۱۷ »، «اجرای برنامه‌های توانمندسازی زنان: مقایسه‌تجربیات سازمان ملل متحد و سازمان بین المللی کار در مصر »، «سلامت دیجیتال: گام بعدی در خدمات روان‌درمان»، « پیشرفت زنان در سال ۲۰۱۸( نشست داووس)» و... پرداخته شده‌است.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این بولتن از لینک زیر استفاده کنید.