کد مطلب: 112953

دوشنبه 5 آذر 1397 16:58

در شماره پنجم بولتن تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان منتشر می‌شود:

یک سیاست زیست محیطی کارآمد

شماره پنجم بولتن «تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان» در سه حوزه سیاست محیط‌زیست، سیاست علم و فناوری و سیاست اقتصادی برای بهره‌مندی پژوهشگران و ذینفعان حوزه سیاست‌گذاری منتشر می‌شود.

در این شماره بولتن تحلیل سیاستگذاری عمومی در جهان در بخش تحلیلی به موضوعاتی مانند « نقش صنعت بیمه در توسعه پایدار»، « اقدامات دولت انگلستان برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری در انرژی پاک»، « مشارکت عمومی مسئولانه در تحقیق و نوآوری»، «طراحی و اجرای یک سیاست زیست محیطی کارآمد » و... پرداخته شده‌است.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این بولتن از لینک زیر استفاده کنید.