کد مطلب: 112956

چهارشنبه 7 آذر 1397 14:31

در شماره هفتم بولتن تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان منتشر می‌شود:

طرح مبارزه با فساد در بریتانیا

شماره هفتم بولتن «تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان» در چهار حوزه سیاست محیط‌ زیست، سیاست علم و فناوری، سیاست اجتماعی و فرهنگی و سیاست اقتصادی برای بهره‌مندی پژوهشگران و ذینفعان حوزه سیاست‌گذاری منتشر می‌شود.

در این شماره بولتن تحلیل سیاستگذاری عمومی در جهان در بخش تحلیلی به موضوعاتی مانند «سیاستگذاری و اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی در اتحادیه اروپا»، «قراردادن فرهنگ در قلب روابط خارجی»، «علم، فناوری، مهندسی و ریاضیات و پیشرفت زنان»، «طرح مبارزه با فساد در بریتانیا » و... پرداخته شده‌است.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این بولتن از لینک زیر استفاده کنید.