کد مطلب: 112958

یکشنبه 11 آذر 1397 12:58

در شماره هشتم بولتن تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان منتشر می‌شود:

پروژه‌های شهروند علمی

شماره هشتم بولتن «تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان» در سه حوزه سیاست محیط‌ زیست، سیاست علم و فناوری و سیاست اقتصادی برای بهره‌مندی پژوهشگران و ذی‌نفعان حوزه سیاست‌گذاری منتشر می‌شود.

در این شماره بولتن تحلیل سیاستگذاری عمومی در جهان در بخش تحلیلی به موضوعاتی مانند «ارزیابی سیاست‌های تغییر اقلیم اتحادیه اروپا؛ کشور اسلوونی»، «نگاهی به پروژه فولدیت»، «انتقال دانش و فناوری و حقوق مالکیت فکری»، «نوآوری اجتماعی در اتحادیه اروپا » و... پرداخته شده‌است.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این بولتن از لینک زیر استفاده کنید.