کد مطلب: 112961

یکشنبه 18 آذر 1397 10:32

در شماره دهم بولتن تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان منتشر می‌شود:

طرح شارژ ماشین‌های الکتریکی در خانه

شماره دهم بولتن «تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان» در دو حوزه سیاست محیط‌ زیست و سیاست علم و فناوری برای بهره‌مندی پژوهشگران و ذی‌نفعان حوزه سیاست‌گذاری منتشر می‌شود.

در این شماره بولتن تحلیل سیاستگذاری عمومی در جهان در بخش تحلیلی به موضوعاتی مانند «برنامه اقدام و استراتژی ملی تنوع زیستی مالت ۲۰۱۲-۲۰۲۰»، «بررسی مقایسه‌ای سیاست‌های زیست‌محیطی در نروژ و هلند»، «طرح محل شارژ ماشین‌های الکترونیکی در هر خانه جدید در اروپا»، «استراتژی‌های دسترسی آزاد به علم در سیاست‌گذاری‌های تحقیقات علمی» و... پرداخته شده‌است.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این بولتن از لینک زیر استفاده کنید.