کد مطلب: 112963

یکشنبه 18 آذر 1397 14:10

در شماره دوازدهم بولتن تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان منتشر می‌شود:

دولت بریتانیا مشتری جدید کسب وکارهای کوچک

شماره دوازدهم بولتن «تحلیل سیاست‌گذاری عمومی در جهان» در سه حوزه سیاست محیط‌ زیست، سیاست اقتصادی و سیاست علم و فناوری برای بهره‌مندی پژوهشگران و ذی‌نفعان حوزه سیاست‌گذاری منتشر می‌شود.

در این شماره بولتن تحلیل سیاستگذاری عمومی در جهان در بخش تحلیلی به موضوعاتی مانند «کاربردهای کلان‌داده در بخش دولتی»، «رشد سبز و کشورهای در حال توسعه»، «سیاستگذاری کسب و کارهای نوپا در هند ۲۰۱۶»، «خرید دولت از کسب و کارهای کوچک در بریتانیا» و... پرداخته شده‌است.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این بولتن از لینک زیر استفاده کنید.