کد مطلب: 112978

چهارشنبه 5 دی 1397 18:09

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با همکاری دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی منتشر کرده‌است:

شش کتاب درباره مسائل راهبردی بحران آب

از اوایل دهه ۲۰۰۰، پیامدهای امنیتی تغییرات اقلیمی و آب و هوایی توجه بیشتری را در محافل تحقیقاتی و سیاستگذاری به خود جلب نمود. از آنجایی که تغییرات آب و هوایی پیامدهای بسیاری برای معیشت و فعالیت‌های انسانی دارد، از تبعات امنیتی گسترده و پیچیده‌ای نیز برخوردار است.

براین اساس عوامل، شاخص‌ها و مولفه‌های مرتبط با امنیت ملی و اتخاذ استراتژی‌های فعال و فراگیر در این حوزه، محیط امنیت ایران در فضای زیست‌محیطی را دگرگون ساخته‌است. مساله آب در ایران ازجمله مسائل راهبردی در کشور به حساب می‌آید. از این رو، به عنوان کالایی استراتژیک در حوزه‌های کشاورزی، صنعتی و شهری همواره از اهمیت اساسی برخوردار بوده‌است. مشکلات متعدد حادث آمده در این حوزه موجب سرریزشدن مساله آب به حوزه‌های سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی نیز شده‌است.

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با همکاری دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی کتاب‌های زیر را با هدف توجه دادن کارشناسان و تحلیل‌گران کشور، و هم‌چنین جهت اطلاع‌یابی مدیرانی که در معرض مسائل و تصمیم‌گیری‌های راهبردی در حوزه محیط‌ زیست هستند، منتشر کرده‌است:

۱. آیندۀ غذا و کشاورزی؛ چالش‌ها و روندها

۲. گرمای مفرط و مهاجرت

۳. آب و امنیت ملی ایالات متحده

۴. تأثیرات شوک‌های آب و هوایی بر فعالیت اقتصادی؛ کشورهای کم‌درآمد چطور می‌توانند با این شرایط کنار بیایند؟

۵. برنامه اقدام تغییر اقلیم ۲۰۲۰-۲۰۱۶

۶. مخاطرات امنیتی مرتبط با اقلیم

بدیهی است مندرجات این گزارش‌ها الزاماً بیانگر دیدگاه‌های مرکز بررسی‌‌های استراتژیک نیستند. این مرکز از هرگونه نقد و نظر و هم‌چنین دریافت نظرات مخاطبان این مجموعه درباره مندرجات گزارش‌ها استقبال می‌کند. کارشناسان و تحلیل‌گران هم‌چنین می‌توانند متون راهبردی‌ را که ترجمه و ارائه آن‌ها به جامعه کارشناسان و تحلیل‌گران راهبردی کشور مناسب است به این مرکز پیشنهاد کنند.