کد مطلب: 113013

سه شنبه 18 دی 1397 18:44

مسئله‌شناسی پایداری در منطقۀ آزاد اروند

در این مقاله تلاش شده است با رویکردی بینرشته‌ای و با بهرهگیری از منابع دادهای گوناگون، مهم‌ترین مسائل و چالشهای پیشِ روی منطقه آزاد اروند در استان خوزستان شناسایی شود. بر این اساس، ۲۱ مسئله و چالش اساسی در حوزههای گوناگون اقتصادی، سیاسی، محیط‌زیستی و مدیریتی شناسایی شده است که در مجموع بر پایداری این منطقه اثرگذار بوده و در صورت توجه نکردن به آن‌ها، ممکن است ضمن اثرگذاری مخرب بر پایداری این منطقه استراتژیک کشور، تجربۀ تأسیس این منطقه، همانند سایر مناطق آزاد کشور، با شکست مواجه شود. برخی از این چالشها پایداری این منطقه آزاد اقتصادی را تحت‌تأثیر قرار میدهند اما برخی دیگر از چالشها، نه‌تنها میتوانند بر پایداری منطقه به منزله یک منطقۀ آزاد تجاری اثرگذار باشند بلکه میتوانند پایداری محیط‌ زیستی دو شهرستان خرمشهر و آبادان را به شدت تحت‌تأثیر قرار دهند و با مخاطرات جدی روبرو کنند.

برای دریافت متن کامل این مقاله از لینک دانلود زیر استفاده کنید.