کد مطلب: 113025

شنبه 22 دی 1397 13:59

نظم و انضباط اجتماعی در اسلام و شاخص‌های آن

کتاب «نظم و انضباط اجتماعی در اسلام و شاخص‌های آن» نوشته امان‌الله فصیحی و همکاران است که در فصول زیر توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری دولت دهم و پژوهشکده قدر ، منتشر شده‌است:

فصل اول: شاخص‌های نظم در سطح خرد

فصل دوم: شاخص‌های تفاهم شناختی

فصل سوم: شاخص‌های تفاهم ارزشی

فصل چهارم: شاخص‌های تفاهم هنجاری

فصل پنجم: شاخص‌های بعد تعاملی نظم

فصل ششم: شاخص‌های بعد سیاسی نظم

فصل هفتم: شاخص‌های بعد اقتصادی نظم

فصل هشتم:شاخص‌های پاسداران نظم

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در نظر دارد فایل پی‌دی‌اف کتاب‌های منتشر شده در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ این مرکز را در سایت css.ir بارگذاری کند.

برای دریافت و مطالعه کتاب «نظم و انضباط اجتماعی در اسلام و شاخص‌های آن» از لینک دانلود زیر استفاده کنید.