کد مطلب: 113030

شنبه 22 دی 1397 16:39

شاخص‌های معماری و شهرسازی اسلامی

کتاب «شاخص‌های معماری و شهرسازی اسلامی؛ خانه، مسجد، بازار، راه و آرامگاه» نوشته رحیم قربانی، در فصول زیر توسط پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی و مرکز پژوهشی اقتصادی اجتماعی قدر و به‌سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری دولت دهم، منتشر شده‌است:

فصل اول: کلیات مربوط به پروژه تدوین شاخص‌های اسلامی معماری و شهرسازی

فصل دوم: خانه (نمازخانه، در ورودی، مستراح، آشپزخانه، حمام)

فصل سوم: مسجد (دیوار، پنجره، گنبد، محراب، منبر، تزیینات مسجد)

فصل چهارم: بازار (نور، امنیت بازار، مکان بازار)

فصل پنجم: راه (سهولت محوری، امنیت محوری و احکام راه سازی)

فصل ششم: آرامگاه

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری در نظر دارد فایل پی‌دی‌اف کتاب‌های منتشر شده در دوره ۱۳۹۲-۱۳۸۴ این مرکز را در سایت css.ir بارگذاری کند.

برای دریافت و مطالعه کتاب «شاخص‌های معماری و شهرسازی اسلامی؛ خانه، مسجد، بازار، راه و آرامگاه» از لینک دانلود زیر استفاده کنید.