کد مطلب: 113045

چهارشنبه 1 اسفند 1397 12:22

اطلاعیه روابط عمومی مرکز بررسی‌های استراتژیک در خصوص برخی خبرها به نقل از دبیر سیاست محیط زیست

در پی انتشار اخباری به نقل از «دبیر سیاست محیط زیست مرکز بررسی‌های استراتژیک» در رسانه‌های چاپی و الکترونیکی، به اطلاع می‌رساند جناب آقای محمد درویش دارای هیچ قراردادی با مرکز بررسی‌های استراتژیک نیست و اساسا مسئولیت اجرایی در این مرکز ندارد. هم‌چنین در چارت سازمانی مرکز بررسی‌های استراتژیک، عنوان شغلی «دبیر سیاست محیط زیست» وجود ندارد.

از رسانه‌ها و خبرنگاران محترم انتظار می‌رود ضمن تصحیح این خطای خبری، در تنظیم خبر و معرفی عنوان سازمانی و شغلی مصاحبه‌شوندگان دقت لازم را مبذول دارند.