کد مطلب: 113077

یکشنبه 18 فروردین 1398 18:12

تدوین مدل مالی مناسب برای نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی در ایران

موضوع تأمین منابع مالی و اعتباری از کلیدی‌ترین بخش‌های اجرای پروژه‌های زیربنایی به خصوص در مواردی است که دولت توانایی کافی برای تأمین مالی این پروژه‌ها را ندارد. یکی از مصادیق این پروژه‌ها برای ایران، نوسازی سیستم روشنایی معابر عمومی است. در این پژوهش ابتدا به بررسی مدل‌های مختلف تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی پرداخته شده است. در این مدل‌ها تأمین مالی می‌تواند از سوی دولت، بخش خصوصی، شرکت‌های خدمات انرژی یا ترکیبی از این موارد صورت گیرد. همچنین در هر مدل ریسک‌های مالی، فنی و سیاسی اجرای پروژه‌ها نیز بین بخش‌های مختلف تقسیم می‌شود. در ادامه سه نمونه از پروژه‌های نوسازی روشنایی معابر اجرا شده در کشورهای هند، انگلیس و فیلیپین بررسی شده و در انتها دو مدل متناسب با کشور ایران برای طرح نوسازی روشنایی معابر (جایگزینی لامپ‌های LED با لامپ‌های قدیمی موجود در معابر) با تأمین مالی از محل عوارض برق یا مادۀ ۱۲ قانون رفع موانع تولید پیشنهاد و ملاحظات هر مورد بیان شده است.

برای دریافت ومطالعه متن کامل این مقاله سیاستی از لینک دانلود زیر استفاده کنید.