کد مطلب: 113179

شنبه 2 شهریور 1398 12:56

مسئله‌شناسی راهبردی توسعه در استان کهگیلویه و بویراحمد

رشد بی‌رویه کانون‌های شهری

اولین ویژگی استان کهگیلویه و بویراحمد از حیث اجتماعی و فرهنگی که برای تحلیل وضعیت موجود و آینده آن از اهمیت خاصی برخوردار است، درصد شهرنشینی است. این استان با ۵۲ درصد جمعیت شهری در رتبه ۲۷ کشور از حیث نسبت شهرنشینی قرار دارد. بنابراین هنوز با بسیاری از آسیب‌ها و معضلات ناشی از گسترش بی‌رویه و کنترل‌نشده شهرنشینی که عموماً فقر و مناطق حاشیه‌ای شهرها، بستری مناسب برای بروز و ظهور آنها می‌باشند، مواجه نشده است و پایین بودن آمار برخی آسیب‌های اجتماعی در این استان از قبیل اعتیاد در مقایسه با میانگین کشوری، از همین منظر قابل بررسی است. اما شواهدی در دست است که نشان می‌دهند روندهای کلی تغییرات در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی این استان در جهت رشد شهرنشینی و مسایل اجتماعی ناشی از رشد بی‌رویه کانون‌های شهری است و این موضوع ضرورت مدیریت تغییرات این استان را با نگاه به آینده آن مطرح می‌کند.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این گزارش، روی لینک زیر کلیک کنید.