کد مطلب: 113212

دوشنبه 4 آذر 1398 12:12

همزمان با استعفای وزیر جهاد کشاورزی منتشر می‌شود:

اقدامات و دستاوردهای دولت یازدهم - وزارت جهاد کشاورزی

مجموعه گزارش‌های ارزیابی اقدامات و دستاوردهای دولت یازدهم با هدف ارائه تصویری کلی از وضعیت مدیریت امور و سطح تدبیر در دستگاه‌های اجرایی در چهار سال فعالیت دولت یازدهم تهیه شده است. این مجموعه بر اساس تحلیل گزارش‌های رسمی عملکرد دستگاه‌های اجرایی، برنامه‌ها و اولویت‌های راهبردی دولت یازدهم، برنامه‌های ارائه‌شده توسط وزرا و مدیران دستگاه‌ها به مجلس و رئیس‌جمهور، گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و منابع رسانه‌ای و سایر مطالعاتی که درباره چالش‌ها، اولویت‌ها و راهبردهای دستگاه‌ها انجام شده‌اند تهیه شده است. گزارش‌های حاضر از دو محدودیت فقدان نظام هماهنگ و یکپارچه تولید و گزارش عملکرد در دستگاه‌های اجرایی از یک‌سو؛ و زمان محدود موجود برای تهیه گزارش‌ها متأثر بوده و به‌رغم تلاش صورت گرفته ممکن است در بازنمایی عملکرد دستگاه‌های اجرایی دارای کاستی‌هایی باشند.

اهم دستاوردهای وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم به شرح زیر است:

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.