کد مطلب: 113215

یکشنبه 24 شهریور 1398 12:17

مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری منتشر کرد:

اقدامات و دستاوردهای دولت یازدهم - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نظام ارائه خدمات سلامت از گذشته با مشکلات دیرپایی مواجه بوده است. حل بعضی از این مشکلات نیاز به اقدامات بنیادین داشته و از طرفی لازم بوده که نظام سلامت به بررسی مجدد جهت‌گیری کلان خود- فارغ از فشار نیازهای روزمره- بپردازد تا قادر باشد رسالت اجتماعی خود را به درستی، به موقع و برای همه‌ی آحاد جامعه ایفا کند.

از طرف دیگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با چالش‌های راهبردی درون‌سازمانی، فرابخشی و بین‌بخشی و نیز در حوزه‌ی عملکرد خود روبرو است، بخشی از این چالش‌ها ناشی از سیاست‌ها و روندهای شکل گرفته در گذشته است. وزارت بهداشت اقدامات و فعالیت‌هایی در جهت فائق آمدن بر موانع و تحقق اهداف سازمانی انجام داده است، یکی از اقدامات مهم حوزه مأموریت این وزارتخانه اجرای طرح تحول سلامت است.

ارزیابی میان‌دوره‌ای نظام سلامت حاکی از آن است که نگرانی‌هایی در مورد پایداری ترکیب‌بندی فعلی طرح تحول سلامت، حفظ دستاوردها در درازمدت و نیل به اهداف در بعضی از حوزه‌ها وجود دارد.

چنانچه دستیابی به اهداف پوشش سلامت جامع[1] مورد نظر باشد، طرح تحول سلامت تاکنون عمدتاً بر هدف حفاظت مالی در برابر پرداخت از جیب برای خدمات سلامت و کاهش هزینه‌های کمرشکن متمرکز بوده است. در حالی که فراهم کردن خدمات ضروری سلامت هدف اصلی دیگر نیل به پوشش سلامت جامع است که به آن کمتر پرداخته شده است.

پیشنهاد‌ها

برای مطالعه و دریافت متن کامل این مقاله، روی لینک زیر کلیک کنید.

[1]. Universal Health Coverage (UHC)

[2]. Essential Health Services

[3]. Pay For Performance

[4]. Outcome-Oriented Approaches

[5]. Morale Hazard

[6]. case mix

[7]. Severity of Illness