کد مطلب: 115250

سه شنبه 13 خرداد 1399 13:20

از طرح‌های پژوهشی منتشر نشده سال‌های 1384 تا 1392:

درآمدی بر مفهوم و شاخص‌های عدالت اقتصادی

این پژوهش در شش فصل با عناوین زیر انجام شده است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: نظریات عدالت اقتصادی معاصر

- آزادی‌گرایان

- مطلوبیت‌گرایان

- جامعه‌گرایان

فصل سوم: مفهوم عدالت اقتصادی

فصل چهارم: توازن یا عدم تفاوت فاحش طبقاتی

فصل پنجم: شاخص‌های موجود فقر و توزیع درآمد

فصل ششم : شاخص‌های عدالت اقتصادی بر اساس آموزه‌های اسلام

برای مطالعه و دریافت متن کامل این پژوهش، روی لینک زیر کلیک کنید.