کد مطلب: 115340

پنج شنبه 26 تیر 1399 09:04

طرح تدوین «نظام جایگزین بین‌الملل» (از طرح‌های پژوهشی منتشرنشده سال‌های 1384 تا 1392):

شناخت اجزا و پارامترهای اصلی نظام بین‌الملل کنونی

در چکیده این پژوهش آمده است:

هفدهمین پروژه از مجموعه پروژه‌های 22گانه طرح تدوین نظام جایگزین پیش رو است. مسأله اساسی در این تحقیق شناسایی اجزاء و پارامترهای نظام بین‌الملل و چگونگی تجمیع مستندات است و اینکه در هر واقعه بین‌المللی چه موجودیت‌هایی درگیر بوده‌اند. ضرورت و اهمیت این پروژه این است که با شناخت اجزا و پارامترهای اصلی نظام بین‌الملل کنونی می‌توان دستاوردهای پروژه‌های 13 گانه مطالعاتی را قابل استفاده کرد پس با شناخت انواع موجودیت‌های متفاوت دو موضوع را مورد نظر قرار داده‌ایم یعنی از طرفی با استناد به مصادیق، (استقراء) به اثبات تئوریک فرضیات حاکم بر نظام بین‌الملل پرداخته و از طرف دیگر با شناسایی اجزا و پارامترهای مهم در نظام بین‌الملل کنونی مقدمات مدل‌سازی فراهم می‌شود. ضروری است که در این پروژه به شناخت دقیق شرایط نظام بین‌المللی و تجمیع و دسته‌بندی مستندات از گروه‌های مختلف مطالعاتی ایدئولوژیک، حقوقی، سیاسی و اقتصادی دست یافته تا مقدمات طراحی و ایجاد مدل شبیه‌سازی نظام بین‌الملل کنونی فراهم شود.

متدولوژی‌های مورد استفاده در این پروژه از طریق مطالعات اسنادی و تحلیل ثانویه صورت گرفته است. بنابراین با استخراج و دسته‌بندی مطالب و مفاهیم مورد نیاز از پروژه‌های 13 گانه، خلاءها مورد شناسایی قرار گرفت و مطالعات اسنادی مجددی انجام شد. در عین حال با یکپارچه‌سازی قطبی یعنی توسط یک واسط این امکان را می‌یابیم تا مطالعات متعدد یکپارچه و یک قلم شود. روش دیگر استفاده از گروه‌های متمرکز بود.

نتایج و دستاوردهای پروژه شامل استخراج و دسته‌بندی و تعیین موجودیت‌های درگیر و رویدادها و وقایع بین‌الملل در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، ایدئولوژیک و فرهنگی است و در عین حال با یافتن مصداق‌هایی از این رویدادها به اثبات فرضیات تئوریک رسیده‌ایم.

برای آگاهی از سایر پژوهش‌های انجام شده «طرح نظام جایگزین بین‌الملل» (اینجا) کلیک کنید.

برای مطالعه و دریافت متن کامل این پژوهش، روی لینک زیر کلیک کنید.