کد مطلب: 125523

سه شنبه 20 آبان 1399 13:58

گزارش نشست:

فضای مجازی به‌مثابه عرصه حکمرانی: ابزارها و الزامات

گزارش پیش‌رو درصدد است تا چند هدف مهم را دنبال کند. این اهداف عبارت است از: «رفع ابهام‌ها و تصورات غلط پیرامون فضای مجازی»، «ارائه یک چارچوب برای بحث حکمرانی فضای مجازی»، «معرفی گستره ابزارها و اقدامات کشورها در جهت حکمرانی فضای مجازی»، «تعیین الزامات حکمرانی فضای مجازی در جمهوری اسلامی ایران» و «زمینه‌سازی توجه به ادبیات وسیع پیرامون این مساله».

به منظور پاسخگویی به اهداف مذکور، چند محور اساسی بحث شد. این محورها شامل «دیدگاه‌ها به حکمرانی فضای مجازی»، «مفهوم حکومت و اهمیت آن در صورت‌بندی مسائل حکمرانی فضای مجازی»، «ویژگی‌های طراحی اینترنت و تبعات آن»، «بشارت‌ها و توهمات اینترنت»، «اقدامات دولت‌های جهان در جهت حکمرانی فضای مجازی»، «وضعیت امروز و سناریوهای آینده فضای مجازی» و «ابزارها و الزامات حکمرانی اینترنت در جمهوری اسلامی ایران».

برای مطالعه و دریافت متن کامل این گزارش، روی لینک زیر کلیک کنید.