کد مطلب: 125676

شنبه 21 فروردین 1400 14:14

نشست تخصصی «ارائه مدل سیاستی مپ و نقد و بررسی راهبردی آن»