کد مطلب: 125820

یکشنبه 30 خرداد 1400 10:39

شماره پاییز 99 فصلنامه مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی (شماره ویژه سیاست اجتماعی و فرهنگی)

گزارش سیاستی

1- طراحی راهبرد عملی برای ازدواج سالم

مریم اسکافی نوغانی؛ غلامرضا صدیق‌اورعی؛ حامد بخشی

مقالات پژوهشی

2- بازخوانی و زمینه‌یابی ناکارایی‌های طرح‌های توسعه و عمران (جامع) شهری ایران

غلامرضا ناظمی؛ راضیه رضازاده؛ عمیدالاسلام ثقه‌الاسلامی؛ هادی سروری

3- تحلیل نقش تعدیل‌گر حکمرانی خوب در رابطه بین جهانی‌شدن و رشد اقتصادی در کشورهای در حال ‌توسعه

حبیب ابراهیم پور؛ زهرا فتوره‌چی؛ ولی نعمتی؛ نسرین حمزه‌ای

4- نقش شبکه‌های خط‌مشی در ارتقای سلامت اداری سازمان‌های دولتی

آتنا شکیبا؛ نگین مهربان قهفرخی؛ جواد معدنی

5- شناسایی، طبقه‌بندی و اولویت‌بندی معیارها و شاخص‌های تاب‌آوری اجتماعی در کشور

بیت‌الله محمودی؛ زهرا سروری‌دردشتی؛ ستار صادقی

6- الگوی سه‌گانه زیرساخت، راهبرد کلان عملکرد در مفهوم نوین سازمانی دولت-کوچک

میثم نجاران؛ حسینعلی بهرامزاده؛ مصیب سامانیان

7- آسیب‌شناسی سیاست‌های ساماندهی کودکان خیابانی در ایران

علی خواجه‌نائینی؛ صفیه‌سادات هاشمی

8- بررسی تطبیقی نقش سازمان‌های مردم نهاد در فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی ایران و کشورهای منتخب

هادی لطفی؛ کرم‌الله دانشفرد؛ مرتضی موسی‌خانی

9- مدیریت بهینه عرصه‌های خدمت وظیفه عمومی: ارائه مدل سیاستگذاری

سیدمجتبی موسوی‌نقابی؛ مرتضی انوشه

10- آثار و پیآمدهای اجتماعی و فرهنگی دو شیوه مدیریت آزادسازی مخازن سدها (نمونه موردی: سدهای کوچری و آزاد)

علی نوری‌ثانی؛ رضاعلی محسنی؛ مجید کوششی

11- ارائه مدلی برای سیاست‌گذاری خدمت سربازی در ایران با بهره‌گیری از عوامل اثرگذار کلان

علی ایمانی

12- بررسی عدالت فضایی در شاخص‌های بهداشتی-درمانی در شهرستان‌های استان گلستان

ذبیح‌الله ترابی؛ محمد نجارزاده؛ محسن شکریانی؛ پرستو حسنی‌جلیلیان

13- تحلیل تاثیر جهانی‌شدن در تدوین اکولوژی اجتماعی شهرهای ایران مورد مطالعه: کلانشهر اهواز

محمدرضا امیری‌فهلیانی؛ مسعود صفایی‌پور؛ ناهید سجادیان

برای مطالعه و دریافت متن کامل این فصلنامه، روی لینک زیر کلیک کنید.