در این گزارش سعی می شود نتایج اعلام شده از سوی سایت Real Clear Politics (RCP) مورد بررسی قرار گیرد. این سایت صرفاً نتایج دیگر موسسات افکارسنجی را منتشر و میانگین نظرسنجی‌ها را منتشر می‌کند. از این رو، نتایج اعلام شده از سوی RCP از اعتبار درخور توجهی برخوردار است.
خبر سیاست خارجی
روز دوشنبه 25 می 2020 (5 خرداد 1399) یک مأمور پلیس ایالت مینه‌سوتا با قراردادن زانوی خود بر گردن یک مظنون به مدت 8 دقیقه و 46 ثانیه توانست با پیش گرفتن از کرونا به صدر اخبار جهان تبدیل شود. فیلم این صحنه دلخراش جرقه اعتراضات را از همان شب شعله ور کرد. یک روز بعد هر چهار پلیس درگیر در ماجرا اخراج شدند اما از غروب چهارشنبه غارت فروشگاه‌ها و تخریب اموال عمومی شروع شد.
خبر سیاست خارجی
وظیفه انتخاب رئیس‌جمهور آمریکا و معاون وی بر عهده اعضای هیأت انتخاب‌کننده موسوم به «الکترال کالج» گذاشته شده است. این مجمع در حال حاضر 538 عضو دارد که اعضای آن را ایالت‌های پنجاه‌گانه به همراه بخش کلمبیا معرفی می‌کنند.تعداد اعضای هیات‌های ایالتی در این مجمع برابر است با تعداد اعضای مجلس نمایندگان به همراه تعداد ثابت دو سناتور برای هر ایالت که عدد 535 (شامل 435 عضو مجلس نمایندگان و 100 سناتور) را دربر می‌گیرد.متمم قانون اساسی نیز سهم بخش کلمبیا را هم تعداد کم‌جمعیت‌ترین ایالت‌ها در نظر گرفته است که در حال حاضر 3 عضو در کنگره ایالات‌متحده و مجمع الکترال کالج دارند.
خبر سیاست خارجی
به منظور بررسی آخرین تحولات مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سیاست متناسب ایران در قبال آن، نشستی با حضور آقایان دکتر فؤاد ایزدی، دکتر امیرعلی ابوالفتح، دکتر کوشا گرجی، دکتر مهدی فصیحی، دکتر ابراهیم حاجیانی، و دکتر بهزاد احمدی در محل مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در روز ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.
خبر خانه

از کمپین‌های انتخاباتی تا انتخابات نهایی

انتخابات 2020 آمریکا

انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده آمریکا روز سه شنبه، سوم نوامبر 2020 برگزار می‌شود. در این انتخابات که پنجاه و نهمین انتخابات ریاست‌جمهوری تاریخ آمریکا به شمار می‌آید، در مورد ادامه رئیس جمهوری چهل و پنجم - دونالد ترامپ - رأی‌گیری خواهد شد. در صورت شکست ترامپ در این انتخابات، رئیس‌جمهوری چهل و ششم آمریکا برگزیده خواهد شد.
خبر سیاست خارجی
کارآفرینی و اقداماتی که دانشگاه‌ها می‌توانند برای ارتقا و بهبود فعالیت‌های کارآفرینی و ارتباط با صنعت به انجام رسانند، از مباحث مهمی است که توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. مقاله حاضر کوشید ضمن کنکاش در تجارب دانشگاه‌های منتخب جهان در زمینه کارآفرینی، از طریق یک مطالعه پیمایشی گزینه‌های حمایتی از کارآفرینی در دانشگاه‌های ایران را بر اساس نظر خبرگان و صاحبنظران اولویت‌بندی کند. در بخش اول، تجارب هفت دانشگاه کارآفرین و برتر در زمینه کارآفرینی مورد بررسی قرار گرفت. گردآوری داده‌ها با استفاده از اطلاعات موجود در سایت‌های رسمی و اسناد مربوطه صورت گرفت. در بخش دوم، از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی برای اولویت‌بندی گزینه‌ها بهره گرفته شد. یافته‌ها حاکی از آن بود که اقدامات حمایتی دانشگاه‌های مورد مطالعه به چهار گروه قابل دسته‌بندی است که عبارتند از: علمی-آموزشی، فرهنگی-تشویقی، حمایت مادی، و حمایت معنوی. نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که در اقدامات حمایتی دانشگاه‌ها در زمینه کارآفرینی، معیار تحقق اهداف بالادستی با وزن نسبی 0.341 دارای برتری بیشتری نسبت به دیگر معیارهاست. همچنین، حمایت مادی بهترین گزینه حمایتی از کارآفرینی با وزن 0.284 شناخته شد. سایر گزینه‌های حمایتی به ترتیب اولویت عبارت بودند از: علمی-آموزشی، حمایت معنوی، و فرهنگی-تشویقی.
با توجه به گذشت بیش از 8 سال از زمان تصویب و ابلاغ سند تحول بنیادین نظام آموزش‌وپرورش و بروز نگرانی‌هایی درباره تأخیر در پیشرفت اجرا سند، مسأله اصلی مقاله حاضر تحلیل آینده این سند، به‌عنوان مهم‌ترین سند سیاستی کشور در عرصه تعلیم و تربیت است. لذا سؤال اصلی مقاله این است که با توجه به نقش‌آفرینی بازیگران مرتبط، اجرا و پیاده‌سازی سند در چه شرایطی قرار خواهد قرار گرفت؟ نظریه تحقیق سیاستگذاری تکثرگرا و رویکرد تحقیق بازیگر محور بوده که با روش‌های اکتشافی و خبره محور انجام شده و ابزار گرداوری اطلاعات دو پرسشنامه (ماتریس) محقق ساخته بوده است. تکنیک تحلیل داده‌ها نیز نرم‌افزار سیاست پژوهی و آینده‌پژوهی مکتور بوده است. پاسخگویان این تحقیق نیز 35 نفر از مدیران، خبرگان و سیاستگذاران حوزه تعلیم و تربیت کشور بوده‌اند. یافته‌ها نشان داد از 58 بازیگر اولیه مرتبط با سند، 14 بازیگر کلیدی هستند که در میان آن‌ها اجماع و توافق کاملی درباره مفاد، اهداف و اجرای سند وجود ندارد. به عبارتی انسجام نهادی کافی میان بازیگران کلیدی برای اجرا سند برقرار نیست. همچنین درباره اهداف یا مسائل یا محورهای اصلی سند تحول نیز سازگاری کاملی میان عاملان و نهادها وجود ندارد. به عبارتی هرچند نهادها مخالفتی با مضامین سند ندارند اما اصرار، اهتمام و جدیتی که برای اجرا و پیاده‌سازی این سند ملی در افق پیش رو لازم است را ندارند. لذا پیش‌بینی می‌شود در افق پیش رو، اجرا و پیاده‌سازی سند با چالش‌های اساسی از سوی نهادها و بازیگران روبرو شود و نهاد متولی (شورای عالی آموزش‌وپرورش) لازم است با ایجاد مفاهمه سیاستی و سازگاری نهادی زمینه ایجاد توافق و هماهنگی بیشتر را فراهم آورد.

تحلیل کیفی دیدگاه‌ها و تجربیات پژوهشگران برتر، خبرگان و سیاستگذاران پژوهش در کشور

شناسایی کژکارکردهای پژوهش در نظام آموزش عالی ایران

پژوهش حاضر، با هدف شناسایی کژکارکردهای پژوهش در نظام آموزش عالی ایران، از نوع کیفی و با روش تحلیل محتوا انجام شد. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق و نیمه ساختاریافته با 22 نفر از پژوهشگران برتر، خبرگان و سیاستگذاران پژوهش کشور در سال 98-1397 به روش نمونه‌گیری هدفمند جمع‌آوری شد. قابلیت اعتبار، انتقال‌پذیری، اطمینان و تأییدپذیری داده‌ها برای مقبولیت مطالعه، مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که پدیده کژکارکردی‌های پژوهش در نظام آموزش عالی ایران در مرحله قبل از پژوهش در قالب «لابی‌گری در تعریف پروژه»، «عدم توجه به نیازسنجی پژوهش» و «در نظر نگرفتن اهمیت ذی‌نفعان پژوهش»، در مرحله انجام پژوهش در قالب «عدم رعایت مالکیت فکری و معنوی»، «کم‌کاری استاد در تحقیق دانشجویی»، «عدم قوام روش‌شناختی»، «کاهش میزان تحلیل مسائل»، «خریدوفروش مقاله و پایان‌نامه»، «سرقت علمی»، «داده سازی»، «جعل و تحریف داده»، و در مرحله بعد از انجام فرایند پژوهش، «ضعف در کاربردی کردن نتایج پژوهش»، «مشکلات داوری» و «همپوشانی انتشارات و کیفیت پایین بعضی مجلات» اتفاق می‌افتد.